h

Werkgelegenheid

4 juni 2017

Opgroeien in armoede is geen keus

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Afgelopen donderdag organiseerde de SP Weert een thema avond over het onderwerp kinderarmoede. Tijdens de bijeenkomst werd een documentaire vertoond over kinderen in het Verenigd Koninkrijk, die in armoede opgroeien.  Daarnaast vertelden Bert Peterse en Riya Geboers een interessant verhaal over kinderarmoede en armoede op lokaal niveau. Na de documentaire was er de gelegenheid om over het onderwerp in gesprek te gaan.

Lees verder
24 mei 2017

1 juni: thema-avond kinderarmoede

Foto: onbekend / www.sp.nl

SP Weert organiseert donderdag 1 juni 2017 om 20.00 uur, een thema-avond over kinderarmoede in de bibliotheek in Weert. Tijdens deze avond zullen wij de problematiek van kinderarmoede op diverse manieren aan het licht brengen. Het tegengaan van kinderarmoede is voor de SP zowel op landelijk als op lokaal niveau een belangrijk onderwerp.

Lees verder
18 mei 2017

Kadernota: met wind tegen toch vooruit en iedereen binnen boord!

Vandaag heeft het college van Burgemeester en Wethouders de zogenaamde kadernota gepresenteerd. Dat is zeg maar een tussentijdse financiële stand van zaken die in het najaar de basis zal vormen voor de gemeentebegroting van 2018. En de conclusie is helder; het gaat weer goed met Weert!

Lees verder
3 april 2017

Een dagje bij de vraagwijzer en Schulddienstverlening

De afgelopen jaren heeft de gemeente een aantal (nieuwe) taken gekregen in het sociaal domein. Voor veel mensen blijft een brief van de gemeente, informatie van de woningcorporatie of zorgverzekeraar lastig te begrijpen. In januari 2016 is ook gestart met de schulddienstverlening, waarbij de gemeente de regie heeft genomen.

Lees verder
16 februari 2017

Reinigingsdienst Weert mag niet lijden onder fusie Van Gansewinkel

Foto: Weertdegekste / Weertdegekste.nl

Op 15 februari heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit (ACM) haar goedkeuring gegeven aan de voorgenomen fusie tussen Van Gansewinkel en Shanks. Daarbij is aangekondigd dat met de fusie banen komen te vervallen. Aantallen en gevolgen voor Weert of mensen uit Weert is nog niet bekend.

Lees verder
3 februari 2017

Weert één van de eerste mantelzorgvriendelijke gemeenten in Nederland

Weert behoort sinds deze week tot de eerste vijftig gemeenten in Nederland die de erkenning ‘mantelzorgvriendelijk bedrijf’hebben gekregen. De stichting Werk&Mantelzorg  geeft deze erkenning aan bedrijven, instellingen en overheden die maximaal rekening houden met werknemers die ook mantelzorger zijn.

Lees verder
22 december 2016

Risse bekrachtigd samenwerking met PSW

Foto: onbekend / onbekend

Sociale werkvoorziening De Rissen en Pedagogisch Sociaal Werk (PSW), beiden uit Weert, hebben vandaag hun samenwerking officieel vastgelegd. Dat gebeurde onder toeziend oog van  wethouder Paul Sterk. Het proefproject dat zorg en werk met elkaar verbindt is daarmee een vaste samenwerking geworden.

Lees verder
20 december 2016

SP aan de poort bij de Risse

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Dinsdag in alle vroegte stonden leden van de Weerter SP-afdeling bij de poorten van de Risse aan de Risseweg in Weert. Het doel van deze actie was om de medewerkers van Risse te informeren over de afgeketste fusie tussen Risse en Westrom. De SP kan zich voorstellen dat er ongerustheid over de toekomst is. Daarom werden er pamfletten uitgedeeld en af en toe een praatje gemaakt.

Lees verder
26 november 2016

Werkgelegenheid bij Componenta gered

Foto: onbekend / Creative Commons picture search

Metaalgieterij Componenta in Weert is gered. Doordat werknemers ondanks het faillissement van enkele weken terug door zijn blijven werken is een overname door VDL uit Eindhoven gelukt. Een grote rol was weggelegd voor SP gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen van werkgelegenheid.

Lees verder
23 november 2016

Fusie Risse - Westrom van de baan: een wijs besluit in belang van de medewerkers

Foto: onbekend / www.weertdegekste.nl

De fusie tussen Risse en Westrom gaat niet door. Deze conclusie trekken beide besturen van de sociale werkvoorzieningen. De cultuurverschillen tussen de bedrijven zijn te groot en de 'harde' noodzaak om te fuseren ontbreekt. Voor gemeenten is niet duidelijk of de fusieorganisatie betere of tenminste gelijke resultaten voor de gemeenten kan behalen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier