h

Werkgelegenheid

16 april 2012

WWW: Waar moeten Weerter Werkelozen heen

zoekwerkUWV werkbedrijf gaat werkzoekenden alleen nog via internet begeleiden naar werk. Daar komen geen persoonlijke gesprekken met een medewerker meer aan te pas. De SP vraagt aandacht voor deze ongewenste situatie en hoe de gemeente Weert dit gaat opvangen.

Lees verder
3 april 2012

De boekhouders van Weert (opinie)

boekhoudersHet Ministerie van Sociale Zaken rekent met andere modellen dan de gemeente Weert. Daardoor is er de komende jaren twee ton meer beschikbaar volgens de staatssecretaris voor mensen die begeleiding nodig hebben bij werkloosheid. Dus ook voor mensen bij de Risse. Maar de gemeente blijft bij haar besluit om 90 mensen te ontslaan. Boekhouders zijn het.

Lees verder
6 maart 2012

SP wil scan opgestapelde bezuinigingen

Vooral de minima en de thuiszorg komen in de problemenDe SP in Weert wil dat onderzocht wordt wat de gevolgen van de landelijke en lokale bezuinigingen zijn voor bepaalde doelgroepen, een zogenaamde stapelingsscan. Landelijk, maar ook lokaal zijn diverse bezuinigingen doorgevoerd. Hierdoor stapelen de lokale bezuinigingen op de landelijke bezuinigingen.

Lees verder
5 november 2011

Gemeente Weert werkt niet mee aan postdistributie via garageboxen

Uit een inventarisatie van de SP blijkt dat in Weert garageboxen als distributiepunten worden ingezet. Hierop heeft de partij het college om een standpunt gevraagd. Het college van Burgemeester en Wethouders laat weten dat postdistributie vanuit garageboxen niet in de bestemmingsplannen past.

Lees verder
5 oktober 2011

Postverspreiding PostNL via garageboxen onwenselijk

De SP in Weert vindt het onwenselijk dat vanuit garageboxen de post van PostNL (voorheen TNT post) wordt verspreid. Uit een inventarisatie van de partij blijkt dat ook in Weert garageboxen als distributiepunten worden ingezet. Het bestelkantoor aan de Moesdijk/ Roermondseweg sluit waarschijnlijk in de loop van 2012. De socialisten vragen het college hoe zij tegen deze ontwikkeling aankijkt.

Lees verder
26 mei 2011

Mogelijk vertrek KMS uit Weert

SP-Weert heeft kennis genomen van berichten in de media over het mogelijke vertrek van de Koninklijke Militaire School (KMS) uit Weert. Het betreft een advies van topambtenaren aan minister Hillen. De informatie is naar buiten gebracht door de commandant van de Van Horne Kazerne. De SP vindt het jammer als de KMS uit Weert moet vertrekken. De sluiting zou een klap zijn voor de economie en voor vele gezinnen.

Lees verder
21 mei 2011

SP-enquête bij de Brandweer

De nieuwe brandweerkazerne van Weert. Foto± Weertdegekste.nlDe brandweer in Weert heeft voor het weekend bezoek gekregen van SP-raadslid Paul Lempens. Deze bood de brandweer een oproep voor
deelname aan een landelijke enquete aan. Alle postvakjes van vrijwilligers en beroepskrachten werden voorzien van een flyer.

Lees verder
9 december 2010

SP Weert steunt postbodes

De SP afdeling Weert heeft de stakende postbodes een steunbetuiging gegeven. De postbodes staken tegen het dreigende massa-ontslag en voor behoud van arbeidsvoorwaarden.

Lees verder
28 november 2010

Protestmanifestatie Wsw in Den Bosch groot succes, Weert draagt steentje bij

Weerter SP'ers bij de protestmanifestatie in Den BoschEen stuk of tien Weertenaren, SP-ers en Risse-werknemers, manifesteerden zich zaterdag in Den Bosch tegen de bezuinigingen op onder andere de sociale werkvoorziening. SP-lid en Wsw-er Ronny Vermeulen werd op het podium geïnterviewd.

Lees verder
20 november 2010

SP haalt handtekeningen op tegen bezuinigingen Wsw

Zaterdag heeft een ploegje SP-leden op de Weerter binnenstad handtekeningen opgehaald voor de petitie 'Armoede werkt niet', over onder andere de bezuinigingen op de Wsw, Wajong en bijstand. In korte tijd werden een stuk of 100 handtekeningen verzameld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier