h

De boekhouders van Weert (opinie)

3 april 2012

De boekhouders van Weert (opinie)

boekhoudersHet Ministerie van Sociale Zaken rekent met andere modellen dan de gemeente Weert. Daardoor is er de komende jaren twee ton meer beschikbaar volgens de staatssecretaris voor mensen die begeleiding nodig hebben bij werkloosheid. Dus ook voor mensen bij de Risse. Maar de gemeente blijft bij haar besluit om 90 mensen te ontslaan. Boekhouders zijn het.

De SP heeft naar aanleiding van de nieuwe gegevens dinsdag in de commissie gevraagd om het besluit om mensen te ontslaan te heroverwegen. Want als je andere cijfers voor je neus hebt – zeven ton tekort in plaats van vijf ton tekort – dan maak je wellicht ook een andere afweging. Maar nee hoor, de andere partijen behalve de PvdA zijn hiertoe niet bereid.
Terwijl je met wat goede wil en positieve insteek misschien nog wel meer tonnen kunt becijferen aan budget voor over een paar jaar. Zeker als je werkgevers nu eens wel keihard aanspreekt op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en mensen in dienst laat nemen.

Niets van dat alles. Men legt het moede hoofd in de schoot en houdt zich bij de cijfertjes van de wethouder en de ambtenaren. Het gaat over cijfers, niet over mensen. Ik kan niet wachten tot de volgende verkiezingen. Dan nemen wij de boel over en maken we andere keuzes.

Paul Lempens
raadslid SP-Weert

U bent hier