h

SP wil scan opgestapelde bezuinigingen

6 maart 2012

SP wil scan opgestapelde bezuinigingen

Vooral de minima en de thuiszorg komen in de problemenDe SP in Weert wil dat onderzocht wordt wat de gevolgen van de landelijke en lokale bezuinigingen zijn voor bepaalde doelgroepen, een zogenaamde stapelingsscan. Landelijk, maar ook lokaal zijn diverse bezuinigingen doorgevoerd. Hierdoor stapelen de lokale bezuinigingen op de landelijke bezuinigingen.

SP-raadslid Paul Lempens: “In 2012 worden de bezuinigingen merkbaar. Landelijk wordt er fors bezuinigd op de Wajong, WSW, bijstand, WMO, PGB en het passend onderwijs. Lokaal bijvoorbeeld het leerlingenvervoer en aanpassingen rondom de bijstand – al dan niet onder invloed van landelijke regelgeving. Bij het vaststellen van het lokale beleid hebben we geen totaaloverzicht hoe bepaalde groepen in de samenleving worden geraakt door de stapeling van landelijke en lokale bezuinigingen.”

Er zijn gemeenten die meewerken aan een zogenaamde armoedemonitor. Lempens: “Zowel FNV als het Nibud voeren dergelijke onderzoeken uit. De SP-fractie wil graag inzicht in de gestapelde gevolgen voor verschillende doelgroepen en gaat daarom het college om een stapelingsscan van bezuinigingen. Hiermee kunnen we bij de begroting voor 2013 betere keuzes maken, waarbij dan duidelijk is hoe het de verschillende kwetsbare groepen in de samenleving raakt.”

U bent hier