h

Werkgelegenheid

28 mei 2016

SP introduceert: Weert signaleert

De gemeente Weert houdt +/- 3,7 miljoen euro over op de nieuwe zorgtaken. Als het aan de SP ligt, blijft dit geld beschikbaar voor de zorg. Hier gaat de partij voor pleiten bij de jaarrekening 2015. De SP wil verder dat er ruimte komt om te kijken en luisteren naar zorgverleners en inwoners. De partij pleit voor de start van een zorgplan ‘Weert signaleert’.

Lees verder
17 februari 2016

De ondergang van V&D: wat de media niet vertellen!

Gisteren werd duidelijk dat V&D na bijna 130 jaar ophoudt te bestaan. Een doorstart van het warenhuis dat afgelopen oudejaarsdag failliet ging mislukte. Zo’n 8000 mensen verliezen hun baan en vele steden waaronder Weert worden geconfronteerd met een enorm leegstaand winkelpand. Heel jammer. Ook jammer dat de media de laatste dagen weliswaar veelvuldig over de zaak berichten maar slechts het halve verhaal vertellen. En zo de waarheid achterwege laten.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert
Lees verder
27 oktober 2015

Werk maken van banen voor mensen met een arbeidshandicap

Op 26 oktober 2015 zond het televisieprogramma Nieuwsuur een item uit over de garantiebanen. Dit zijn banen voor mensen met een arbeidsbeperking, in het bijzonder mensen met een Wajong-uitkering. Nieuwsuur toonde aan dat het aantal banen ver achter blijft bij de afspraken. De regio Midden Limburg moet voor 2017  in de marktsector 185 garantiebanen realiseren en bij de overheid 45. De SP in Weert wil graag de stand van zaken weten.

Lees verder
3 oktober 2015

ROOD in actie vóór eerlijk loon

Foto: Sjoerd van Hoof / weertdegekste.nl

ROOD, de jongerenorganisatie van de Weerter SP, maakte afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering gebruik van het spreekrecht om in actie te komen vóór een fatsoenlijk salaris voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar. De SP diende vervolgens een voorstel in.

Lees verder
2 augustus 2015

SP stelt vragen over sluiting Componenta

Kan de gemeente Weert meer doen dan alleen de ontslagen werknemers bij bouwbedrijf Componenta helpen met het zoeken naar een nieuwe baan? Dat vraagt de SP zich af. De partij vindt dat het bedrijf met haar streven om weer winst te maken de gemeente met de kosten daarvoor opzadelt in de vorm van uitkeringen die betaald moeten gaan worden aan de ontslagen werknemers.

Lees verder
8 mei 2015

SP jongeren in actie voor een eerlijk loon

Foto: Matthijs Fiddelaers / ROOD Weert

Volwassen jongeren tussen de 18 en 23 vallen onder het jeugdloon. Jongeren in deze leeftijd mogen stemmen, autorijden, trouwen, alcohol kopen kortom alles doen wat bij volwassenheid hoort, maar ze krijgen niet als volwassene betaald. Kinderloon voor volwassen werk kan niet en daarom haalde ROOD, de jongerenorganisatie van de Weerter SP, dinsdag tijdens Bevrijdingsdag handtekeningen op in de binnenstad.

Lees verder
5 maart 2015

Lente in de Beekstraat

Vandaag opende minister Blok het C´wartier in het oude stadhuis van Weert. Ik nam met mede SP´ers Eric Raemaekers en  Nico van den Bent ook een kijkje.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert
Lees verder
6 februari 2015

B&W zeggen steun toe aan personeel V&D Weert

Foto: Weertdegekste.nl / Weertdegekste.nl

Wethouder Frans van Eersel (Economische zaken, VVD) nam vanmiddag 2.000 handtekeningen in ontvangst die het personeel van de V&D in Weert zelf in een paar dagen onder het winkelend publiek had opgehaald. Bij de overhandiging zei de wethouder namens het college toe het personeel te steunen. De V&D vormt één van de pijlers onder het centrum van Weert. Ook de SP die al eerder haar solidariteit met de werknemers liet blijken was erbij.

Lees verder
27 januari 2015

SP steekt medewerkers V&D hart onder de riem

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

Vorige week werd bekend dat warenhuis V&D haar personeel vraagt om bijna zes procent van hun salaris in te leveren omdat het niet goed gaat met het bedrijf. Medewerkers uit Zuid-oost Nederland kwamen vanavond in het FNV-gebouw in Weert bijeen om te bespreken of men in verzet wil komen. De SP was er ook om hen een hart onder de riem te steken en deelde een pamflet uit.

Lees verder
21 januari 2015

Oplossing oud stadhuis in zicht

Er lijkt een einde te komen aan de slepende discussie over de invulling van het oude stadhuis in Weert. C'watier (een initiatief van Weerter ondernemers Skice en leegstandbeheerder C'Magne) neemt voor 10 jaar de exploitatie van het gebouw van de gemeente over.

Lees verder

Pagina's

U bent hier