h

Werkgelegenheid

15 december 2005

Oranje is al naar Duitsland (geweest)

Klöckner PentaplastIn de donkerste maand van het jaar, ’s ochtends om half acht, in het lamplicht van de aan en af rijdende vrachtwagens, verzamelen zo’n 150 werknemers van Klöckner Pentaplast bij de poort. In oranje hesjes en met oranje petten van FNV Bondgenoten. Met een coachteam van vakbondsmensen. Op naar Duitsland, naar Montabauer, naar het ‘moeder’-bedrijf dat haar kind wenst te smoren.

Lees verder
13 december 2005

Solidariteitsactie met werknemers Klöckner Pentaplast

Op donderdag 15 december gaat een delegatie werknemers van Klöckner Pentaplast in Weert een petitie aanbieden aan de hoofddirectie in Montabauer in Duitsland. Zij protesteren hiermee tegen de voorgenomen sluiting van de vestiging in Weert. Om de mensen te steunen in hun strijd tegen deze sluiting is een groep SP-ers aanwezig voorafgaand aan het vertrek naar Duitsland.

Lees verder
10 december 2005

'Minder dan 10% kans op doorstart Klöckner Pentaplast': 350 banen op de tocht in Weert

KP“Een ongelukkig moment, een totaal verkeerde manier van communiceren en een klap in het gezicht van het personeel”, zo valt uit verscheidene bronnen te beluisteren als het bericht over een mogelijke sluiting van de kunststoffolie fabriek Klöckner Pentaplast in Weert door het Duitse moederbedrijf de wereld in wordt gestuurd. De werkgelegenheid van zo’n 350 arbeidskrachten en een onbekend aantal uit toeleveringsbedrijven is in gevaar.
(c) Peter Clement, Land van Weert

Lees verder
8 december 2005

SP boos en teleurgesteld over dreigende sluiting Klöckner Pentaplast-fabriek Weert

KPHet Duitse bedrijf Klöckner Pentaplast wil zijn fabriek voor plastic verpakkingsfolies in Weert sluiten. Volgens de directie lijdt het bedrijf al jaren verlies op zijn Nederlandse activiteiten. 350 tot 450 mensen komen hierdoor op straat te staan.

Lees verder
24 juni 2005

Leeftijdsdicriminatie werkzoekenden

Per 1 mei 2004 is er een Wet leeftijdsdiscriminatie. De strekking: een werkgever mag niet discrimineren op leeftijd. In advertenties mag dus ook geen leeftijdsindicatie worden vermeld. De laatste tijd komen er steeds meer klachten binnen bij de SP hulpdienst over discriminatie naar leeftijd. In een brief aan het College van B&W vraagt de SP om actie.

Lees verder
11 april 2005

SP solidair met stakende hoveniers

StakingVanmorgen voerden honderden hoveniers actie voor een betere CAO. In zaal Don Bosco in Weert kwamen vele FNV-leden van bedrijven uit heel Brabant en Limburg samen. De Weerter SP-afdeling stond aan de deur om haar solidariteit met de stakers te uiten. De reacties waren zonder uitzondering positief.

Lees verder
22 december 2004

Protesteer tegen de Bolkestein-dienstenrichtlijn

Stop BolkesteinDe Dienstenrichtlijn van EU-commissaris Bolkestein moet er voor zorgen dat diensten in heel Europa worden geliberaliseerd, geprivatiseerd of dereguleerd. De SP vreest ontwrichting van de arbeidsmarkt, aantasting van sociale verworvenheden, verhoging van de milieudruk en toenemende machteloosheid van overheden en werknemers.

Lees verder
12 oktober 2004

Middeleeuws personeelsbeleid ALDI aan de kaak gesteld

Op woensdagochtend 14 januari zal aan het winkelende publiek bij de Aldiwinkels in Weert en Nederweert een informatieflyer worden uitgereikt. De actie wordt uitgevoerd door vrijwilligers van de Socialistische Partij en heeft tot doel de klant te attenderen op het door Aldi gevoerde “middeleeuwse” personeelsbeleid, in het bijzonder bij de Distributiecentra. De actie wordt ook gevoerd in tientallen andere plaatsen in het land.

Lees verder
18 september 2004

SP en PvdA met gezamenlijke bonden in actie tegen kabinetsbeleid

Het verzet tegen het kabinetsbeleid leidt tot een historische samenwerking, ook in Weert. In de aanloop naar de grote landelijke demonstratie op zaterdag 2 oktober van de vakbonden en 'Keer het Tij' (een samenwerkingsverband van vele linkse organisaties) trekken de gezamenlijke FNV-bonden, de Socialistische Partij en de Partij van de Arbeid gezamenlijk op.

Lees verder
29 oktober 2003

SP-Weert roept FNV-ers op: zeg "nee" tegen sociaal akkoord

De SP deelt 29 oktober pamfletten uit om vakbondsleden op te roepen tegen het sociaal akkoord te stemmen. De SP vindt dat de toekomst van de sociale zekerheid en dus van de solidariteit op het spel staat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier