h

Oranje is al naar Duitsland (geweest)

15 december 2005

Oranje is al naar Duitsland (geweest)

Klöckner PentaplastIn de donkerste maand van het jaar, ’s ochtends om half acht, in het lamplicht van de aan en af rijdende vrachtwagens, verzamelen zo’n 150 werknemers van Klöckner Pentaplast bij de poort. In oranje hesjes en met oranje petten van FNV Bondgenoten. Met een coachteam van vakbondsmensen. Op naar Duitsland, naar Montabauer, naar het ‘moeder’-bedrijf dat haar kind wenst te smoren.

SP, afdeling Weert, is er ook, met twee vrouwen en twee mannen. Wat kunnen wij doen voor deze mensen die op straat dreigen te komen staan? We kunnen zo verschrikkelijk weinig doen. We kunnen hen succes toewensen. We kunnen hen vooral sterkte toewensen. We kunnen hen laten zien dat de SP solidair is met mensen die aan de kant gezet worden. En dat doen we dus.

Mannen, vrouwen van Klöcker Pentaplast Weert, zet ‘m op. Voer jullie strijd. Actie loont. Altijd.

Enkele impressies van deze morgen:

U bent hier