h

SP-Weert roept FNV-ers op: zeg "nee" tegen sociaal akkoord

29 oktober 2003

SP-Weert roept FNV-ers op: zeg "nee" tegen sociaal akkoord

De SP deelt 29 oktober pamfletten uit om vakbondsleden op te roepen tegen het sociaal akkoord te stemmen. De SP vindt dat de toekomst van de sociale zekerheid en dus van de solidariteit op het spel staat.

De SP afdeling Weert deelt woensdagavond pamfletten uit bij de regionale bijeenkomst van de FNV.
Op deze bijeenkomst wordt gepraat over het sociaal akkoord dat de bonden met werkgevers en het kabinet hebben bereikt.
Binnenkort mogen de leden van de vakbond in een referendum voor of tegen het bereikte akkoord stemmen.
De socialisten roepen de vakbondsleden op "nee" te zeggen tegen het akkoord, en op te roepen tot nieuwe strijd tegen de
afbraakplannen van werkgevers en regering. "Want alleen zo kan de vakbond uiteindelijk aan de onderhandelingstafel méér binnenhalen dan tot nu toe is gelukt" aldus de SP in het pamflet.

Woordvoerder Ruud van der Vegt: "Natuurlijk hebben de vakbondsonderhandelaars hun best gedaan. Ze hebben geprobeerd om de enorme ingrepen die de regering wil doen in de sociale rechten van werknemers en burgers, zoveel mogelijk van tafel te krijgen. Voor een deel is dat ook gelukt. Maar de prijs daarvoor is wel erg hoog. Twee jaar loonbevriezing én heel weinig zekerheid of de regering haar beloften, bijvoorbeeld over de WAO, de VUT en het prepensioen, wel zal waar maken."

De SP vindt dat de toekomst van de sociale zekerheid en dus van de solidariteit."Tussen werkenden en werklozen, tussen gezonde en zieke mensen. Tussen jonge en oude mensen.
Zonder solidariteit wordt het ieder-voor-zich.
Dat zien wij niet zitten. Vandaar ons stemadvies." Omdat het geen makkelijke keus is, zet de SP de feiten voor de mensen nog even op een rij in de folder.
De vergadering voor FNV vakbondsleden in de regio begint om 20.00 uur in de Poort van Limburg.

De tekst van het pamflet

U bent hier