h

'Minder dan 10% kans op doorstart Klöckner Pentaplast': 350 banen op de tocht in Weert

10 december 2005

'Minder dan 10% kans op doorstart Klöckner Pentaplast': 350 banen op de tocht in Weert

KP“Een ongelukkig moment, een totaal verkeerde manier van communiceren en een klap in het gezicht van het personeel”, zo valt uit verscheidene bronnen te beluisteren als het bericht over een mogelijke sluiting van de kunststoffolie fabriek Klöckner Pentaplast in Weert door het Duitse moederbedrijf de wereld in wordt gestuurd. De werkgelegenheid van zo’n 350 arbeidskrachten en een onbekend aantal uit toeleveringsbedrijven is in gevaar.
(c) Peter Clement, Land van Weert

Op het moment dat het personeel in de kantine wordt ingelicht heeft een deel ervan of hun partners thuis het nieuws al via de radio gehoord. De Duitse hoofddirectie had een persbericht te vroeg openbaar gemaakt. Zij biedt daar een dag later haar excuses voor aan maar dan is het kwaad al geschied. De vakbond FNV Bondgenoten is woedend, ook zij waren niet op de hoogte van de optie van een mogelijke sluiting.

Henk van Rees van FNV Bondgenoten legt uit waarom topmanager Kreuzburg vanuit Duitsland vergezeld van twee advocaten op een ongelukkig moment naar Weert komt om de sluiting van het bedrijf als één van vier opties op tafel te leggen. Het Duitse moederbedrijf en dus ook Kreuzburg is voorstander van sluiting. De andere opties die Kreuzburg aanstipt zijn een mogelijke verkoop van de vestiging Weert, een faillissement en als laatste een herstructurering van de activiteiten in Weert.

“Cynisch genoeg loopt er binnen het bedrijf een project dat de naam ‘Fit for future’ draagt”, zegt FNV-er Van Rees. Hij legt uit dat binnen dat project in september het internationaal onderzoeksbureau Proudfood werd ingeschakeld om het bedrijf door te lichten. Het personeel zei haar medewerking toe en kreeg zelfs complimenten voor hun bijdrage aan de kostenverlagingen van de voorbije jaren. Niettemin draait het bedrijf nog steeds met verlies. De directie in Weert is met de onderzoeksresultaten van Proudfood bezig een doorstart uit te rekenen om met minder personeel en een efficiencyslag de vestiging Weert winstgevend open te houden.

“De ondernemingsraad was ook echt in de veronderstelling dat Kreuzburg met hen daarover kwam praten, maar hij kwam met een onheilsbericht dat als een mokerslag aankwam”, aldus Van Rees. Een mogelijke sluiting zal overigens geleidelijk in twee jaar plaatsvinden en vergezeld gaan van een sociaal plan.

Cor van Rijn is als hoofd technologie en ontwikkeling en lid van het managementteam van Klöckner Pentaplast Weert ook aangeslagen als hij het bericht hoort. Hij wijst naar Cinven, een consortium van bankiers waaronder de Deutsche Bank, die de voorbije jaren miljoenen hebben geïnvesteerd in de vestiging Weert om het bedrijf uit de rode cijfers te halen.

“De herstructurering in Weert duurt voor Cinven te lang, zij stellen extreme rendementseisen van twaalf tot vijftien procent. Dat halen we nooit. De kans op een doorstart van Klöckner in Weert schat ik op minder dan tien procent”, stelt van Rijn. Volgens hem vloeit de malaise bij het Weerter bedrijf voort uit een marktverschuiving waar de onderneming geen antwoord op heeft. Van Rijn hierover: “Er zijn de laatste jaren producten, ook hoogwaardige, verhuisd naar Rusland, Thailand en de USA terwijl wij met hoge kosten blijven draaien. De laatste vier jaar hebben we weliswaar zes miljoen euro aan kosten weten te besparen, maar dat is niet genoeg om te overleven.”
De vakbond FNV Bondgenoten wil van de Duitse top van Klöckner Pentaplast weten hoe die de optie van een mogelijke herstructurering van de Weerter vestiging denkt in te vullen. “Wij gaan als vakbond voor behoud van de Weerter vestiging, wellicht met minder mensen. Het onderzoeksbureau Proudfood laat zien dat dit een reële winstgevende mogelijkheid is. Daar moeten we samen met het personeel voor gaan en dat aan de Duitsers kenbaar maken, anders zie ik het somber in”, zo formuleert Henk van Rees het streven van FNV Bondgenoten.
Op 19 december beslist het moederbedrijf in Duitsland wat zij ‘voornemens is te doen’. Over dat voorgenomen besluit moet daarna diepgaand overleg plaatsvinden met de ondernemingsraad en de vakbond.

“Zelfs de meest nuchtere medewerkers hebben veel moeite gehad met de gebeurtenissen van de voorbije week. Sommigen hebben dagen niet geslapen. Het gros van het personeel werkt er meer dan vijfentwintig jaar, bij hen is het nieuws van een mogelijke sluiting als een bom ingeslagen. Ongeloof en woede overheersen en men heeft plat gezegd het gevoel te worden genaaid”, vertelt één van de personeelsleden die niet met naam in de krant wil. Hij beschrijft de vestiging Weert als niet de beste maar ook zeker niet de slechtste van alle business units binnen het concern van Klöckner Pentaplast. “Wij behoren tot de goeie middenmoot, daarom komt het gelag zo hard aan”, aldus deze zegsman.

(c) Peter Clement, Land van Weert

U bent hier