h

Oplossing oud stadhuis in zicht

21 januari 2015

Oplossing oud stadhuis in zicht

Er lijkt een einde te komen aan de slepende discussie over de invulling van het oude stadhuis in Weert. C'watier (een initiatief van Weerter ondernemers Skice en leegstandbeheerder C'Magne) neemt voor 10 jaar de exploitatie van het gebouw van de gemeente over.

Daarbij zal Punt Welzijn en het Archief een plek in het gebouw krijgen. C'wartier wil de overige ruimtes vullen met innovatieve concepten op het gebied van winkelen, creativiteit en ontspanning. De SP is enthousiast over dit plan. Aan het einde van de maand lijkt er zich tijdens de raadsvergadering een meerderheid af te tekenen.

"Vanaf 2005 wordt er al gesproken over het stadhuis," zo begon SP-raadslid Bert Peterse zijn betoog. "Waar nieuwbouw eerst even duur zou zijn als renovatie, leidde de bouw van het huidige stadhuis aan de Wilhelminasingel tot een verdubbeling van de kosten. Bovendien veranderde de tijden. Gevolg: sloop en invulling van het pand aan de Beekstraat werd onhaalbaar."

Dat er iets met het oude stadhuis moet gebeuren zijn alle partijen het over eens. Peterse: "Toen 2,5 jaar geleden Skice hun plan van Shoppinglab presenteerde hebben we ons hier sterk voor gemaakt. Reden is dat het iets nieuws is en geen traditioneel leegstandsbeheer, maar een zogenaamde transitie-exploitatie. De samenwerking die vervolgens vorm krijgt in C'wartier is alleen maar toe te juichen. Immers: als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg."

Met de invulling wordt verpaupering tegen gegaan. Vormt het dan geen concurrentie met bestaande winkels? Peterse: "In de overeenkomst tussen de gemeente is vastgelegd hoe dit voorkomen wordt. Initiatieven die er een plek krijgen moet nieuw zijn, innovatief en ook een toevoeging aan initiatieven die er al een plek hebben. Daarnaast toetst de gemeente of aan de voorwaarden wordt voldaan. Wat ook positief is, is de keuze om in te zetten op leer-werkplekken."

De SP hoopt op een breed draagvlak tijdens de raadsvergadering, om na jaren van praten het tijd voor daadwerkelijk aanpakken is.

Uit 2013: Weerter initiatieven onderzoeken voor invulling stadhuislocatie

U bent hier