h

Nieuw stadhuis

5 maart 2015

Lente in de Beekstraat

Vandaag opende minister Blok het C´wartier in het oude stadhuis van Weert. Ik nam met mede SP´ers Eric Raemaekers en  Nico van den Bent ook een kijkje.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert
Lees verder
21 januari 2015

Oplossing oud stadhuis in zicht

Er lijkt een einde te komen aan de slepende discussie over de invulling van het oude stadhuis in Weert. C'watier (een initiatief van Weerter ondernemers Skice en leegstandbeheerder C'Magne) neemt voor 10 jaar de exploitatie van het gebouw van de gemeente over.

Lees verder
15 november 2014

De begroting (deel 2)

Het college heeft een begroting gepresenteerd die niet sluitend was (tekort van 1,5 miljoen). Reden is dat het college voor 2015 geen onomkeerbare bezuinigingen wilde presenteren. Voor 2016 en verder is een financieel tekort van +/- 5 miljoen euro. Om dat tekort op te lossen wil het college een visie opstellen over wat voor gemeente Weert wil zijn. Aan de hand van die visie wil het college voor 2016 en verder fundamentele keuzes maken.

Lees verder
13 september 2013

Weerter initiatieven onderzoeken voor invulling stadhuislocatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van Weert maakte bekend dat het bedrijf C’Magne de voorkeur heeft voor de tijdelijke invulling van het huidige stadhuis van Weert, als de gemeente in 2014 is verhuisd. De SP is verbaasd over de keuze. Bovendien spreekt het college voor haar beurt.

Lees verder
4 februari 2012

Plan voor markthal is het onderzoeken waard

De SP fractie staat positief tegenover de plannen voor een markthal op de plek van het huidige stadhuis. Onderzoek moet uitwijzen of de invulling een haalbare optie is.

Lees verder
16 oktober 2010

Jan Tak waarschuwt voor broer

Jan TakTijdens de laatste raadsvergadering, waarin onder andere werd gesproken over het nieuwe stadhuis, kreeg SP-raadslid Jan Tak weer eens de lachers op zijn hand. Tak waarschuwde de aanwezigen voor de advocaat van Van Gogh architecten, een bedrijf dat onlangs grond in het stadhuis-gebied bleek te bezitten. Uiteraard waren alle aanwezigen ervan op de hoogte dat deze advocaat, Twan Tak, Jans broer is.

Lees verder
15 oktober 2010

Geen weg meer terug voor nieuw stadhuis

 gemeente WeertDe SP-fractie heeft donderdag niet tegen een krediet van 31,5 miljoen voor een nieuw stadhuis op het Wilhelminaplein gestemd. 'Nu de aanbesteding is geweest en allerlei contracten zijn getekend, is de schade te groot als je zou stoppen met het project. Dat is niet aan de belastingbetaler uit te leggen.' aldus fractievoorzitter Herman Beuvens. Met pijn in het hart.

Lees verder
2 mei 2010

Stadhuistrein dendert door!

SP fractievoorzitter Herman Beuvens op het braakliggende terrein bij de Stadsbrug waar, zo denkt de SP, prima het stadhuis gebouwd kan wordenDinsdagavond 27 april was de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad. Behalve de verkiezing van de nieuwe wethouders, werden vooraf enkele besluiten genomen die niet konden wachten.

Lees verder
19 april 2010

SP wil onderzoek stadhuis op Centrum-Noord

SP fractievoorzitter Herman Beuvens op het braakliggende terrein bij de Stadsbrug waar, zo denkt de SP, prima het stadhuis gebouwd kan wordenDe SP wil dat er alsnog onderzocht wordt wat de kosten van een nieuw gemeentehuis zouden zijn als dat op kantorenterrein Centrum-Noord bij de Stadsbrug wordt gevestigd. Tijdens de komende raadsvergadering dient de SP een voorstel in om het onderzoek alsnog voor mekaar te krijgen. Volgens SP-fractievoorzitter Herman Beuvens zou het, gelet op de bezuinigingen die Weert de komende jaren door moet voeren, logisch zijn om op zijn minst die optie serieus te onderzoeken.

Lees verder
25 februari 2010

Nieuw stadhuis: rekent u even mee?

 gemeente WeertHet nieuwe stadhuis en de (onderwater)parkeergarage gaat de gemeente ongeveer € 39 miljoen kosten. Alle partijen, met uitzondering van SP en D66, weigeren hardnekkig om eens te onderzoeken hoeveel een nieuw stadhuis en parkeerplaats op Centrum Noord, bij de stadsbrug, zouden kosten. Naar inschatting van de SP zal alleen het bouwen van een parkeervoorziening daar € 9 miljoen goedkoper zijn. Rekent u maar even met mij mee!

Lees verder

Pagina's

U bent hier