h

Nieuw stadhuis

27 december 2006

SP eens met voorkeurslocatie nieuwe stadhuis aan Wilhelminasingel

De door de stuurgroep als voorkeur aangemerkte locatie voor het nieuwe stadhuis aan de Wilhelminasingel, tegenover het postkantoorDe SP heeft met instemming kennis genomen van de aanbevelingen van de geheime werkgroep locatiekeuze stadhuis. Nadat alle locaties zijn afgewogen, is een voorkeur uitgesproken voor de locatie Wilhelminasingel.

Lees verder
3 november 2006

Stuurgroep locatie nieuw stadhuis tòch in de achterkamertjes; voorstel SP en D66 afgeschoten door raad.

De stuurgroep die gaat nadenken over een locatie voor een nieuw stadhuis gaat toch in het geheim vergaderen. Een voorstel van de SP en D66 om dit in openbaarheid te doen werd gisteravond afgeschoten door alle andere partijen in de gemeenteraad. Toch weer achterkamertjespolitiek dus.

Lees verder
31 oktober 2006

Geheime stuurgroep moet besluiten over locatie nieuw stadhuis

CDA, PvdA, VVD en Weert Lokaal willen in het geheim vergaderen over de locatie van een nieuw stadhuis. De SP dient samen met D66 op donderdag 2 november een voorstel in om dat te voorkomen.

Lees verder
21 september 2005

Meerderheid vindt 'plan-Tak' geen onderzoek waard

In de raadsvergadering van 21 september diende de SP een amendement in om 'plan-Tak' over de heringebruikname van het Oude Stadhuis aan de Markt te onderzoeken in combinatie met nieuwbouwplannen. Alleen CDA, D66 en de SP zelf waren hier voor.

Lees verder
16 september 2005

SP: serieus onderzoeken nieuwbouwplan Wilhelminasingel, stopzetten aanbesteding renovatie stadhuis

Het plan voor nieuwbouw van het stadhuis aan de Wilhelminasingel komt laat, maar niet té laat. Immers, op aandringen van de gemeenteraad werd de mogelijkheid voor nieuwbouw steeds opengehouden. De aanbestedingsprocedure kan nu worden stopgezet en de nieuwbouwplannen verder onderzocht.

Lees verder
26 juni 2005

SP-ideeën rond verbouwing stadhuis, hergebruik oud stadhuis en fatima-kerk

Jan TakNaar aanleiding van reacties op onze ideeen rond de verbouwing van het stadhuis en de andere gemeentelijke huisvestingsproblemen in Weert, schreef SP-er Jan Tak een tweede brief om de gedachten toe te lichten, in te gaan op enkele stellingen en een reactie te vragen van de partijen en het College.

Lees verder
25 juni 2005

Verheggen omarmt 'plan Tak'

Oud Stadhuis aan de MarktWeert - Wethouder R. Verheggen in Weert is razend enthousiast over het plan van SP-commissielid J. Tak om van het Jacob van Horne Museum aan de Markt een representatief stadhuis te maken. "Het zou prachtig zijn om dat pand zijn oude bestemming als stadhuis terug te geven. Kijkend naar het gebouw hoeft er niet per se een museum in te zitten'', zo liet hij gisteren weten.

Lees verder
24 juni 2005

Steun voor 'Plan-Tak' voor oud stadhuis

Jan TakEen meerderheid van de fracties wil een idee van SP-commissielid Jan Tak serieus onderzoeken. Dat schrijft Dagblad de Limburger na een rondgang langs enkele grote fracties. Het idee: Gebruik het oude stadhuis als representatie-ruimte en verplaats het kerkelijk museum naar de vrijkomende Fatima-kerk.

Lees verder
21 juni 2005

‘Breng kerkelijk museum onder in Fatima-kerk, gebruik oud stadhuis als representatieruimte’

Schriftelijke inbreng van de SP in de raadscommissie Algemene Zaken

Lees verder
18 maart 2005

SP wil zorgvuldige besluitvorming rond nieuwbouw of renovatie stadhuis

stadhuisZowel het plan voor renovatie van het huidige stadhuis als de private plannen voor nieuwbouw elders in Weert dienen kritisch te worden bekeken. Ook moeten de burgers en de ambtenaren meer worden betrokken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier