h

Geheime stuurgroep moet besluiten over locatie nieuw stadhuis

31 oktober 2006

Geheime stuurgroep moet besluiten over locatie nieuw stadhuis

CDA, PvdA, VVD en Weert Lokaal willen in het geheim vergaderen over de locatie van een nieuw stadhuis. De SP dient samen met D66 op donderdag 2 november een voorstel in om dat te voorkomen.

Al jaren wordt er gesproken over de huisvesting van het gemeentebestuur en de ambtenaren. Het aanvankelijke voornemen om het huidige stadhuis te renoveren is sinds vorig jaar van de baan, omdat er betere opties ontstonden door enkele nieuwbouwplannen op enkele locaties. In een opiniërende vergadering op 19 oktober hebben de aanwezige raadsleden aangegeven dat er nog dit jaar een voorstel moet komen op welke locatie wordt gebouwd. Men wil haast maken. Donderdag 2 november komt er een voorstel in de gemeenteraad om een 'stuurgroep' in te stellen met raadsleden van alle partijen en de
wethouder. Deze krijgt tot taak om een voorstel voor een locatie te maken. Tot zover geen probleem.

In het voorstel dat donderdag in de raad wordt behandeld, staat de zin "De vergaderingen van de stuurgroep zijn niet openbaar."

Daar is de SP het niet mee eens. Er is niets dat zich tegen openbaarheid verzet.
Zij stelt donderdag voor om die zin te vervangen door "De vergaderingen van de stuurgroep vinden plaats in openbaarheid, tenzij het noodzakelijk wordt geacht om in beslotenheid te vergaderen, zulks ter beoordeling van de meerderheid van de stuurgroep bij aanvang van de vergadering. De agenda´s en actiepunten van de stuurgroep worden volgens de gangbare procedures tijdig en toegankelijk gepubliceerd op de gemeentelijke website."

Jan Tak van de SP: "Juist de totstandkoming van de voorkeur voor een locatiekeuze voor een nieuw stadhuis, een besluit met verstrekkende gevolgen, dient in het openbaar plaats te vinden. Burgers moeten kunnen kennisnemen van de uitspraken van hun vertegenwoordigers." Bij zeer zwaarwegende bezwaren kan met deze wijziging nog steeds worden besloten tot deels niet openbaar beraadslagen en geheimhouding, bijvoorbeeld bij financieel gevoelige informatie, aldus de SP.

U bent hier