h

SP: serieus onderzoeken nieuwbouwplan Wilhelminasingel, stopzetten aanbesteding renovatie stadhuis

16 september 2005

SP: serieus onderzoeken nieuwbouwplan Wilhelminasingel, stopzetten aanbesteding renovatie stadhuis

Het plan voor nieuwbouw van het stadhuis aan de Wilhelminasingel komt laat, maar niet té laat. Immers, op aandringen van de gemeenteraad werd de mogelijkheid voor nieuwbouw steeds opengehouden. De aanbestedingsprocedure kan nu worden stopgezet en de nieuwbouwplannen verder onderzocht.

Veel Weertenaren zien een renovatie als een slechte oplossing; over 20 jaar zit je wellicht wederom met hoge renovatie- of nieuwbouwkosten in een gebouw dat door niemand als ideaal wordt ervaren. Wij denken dat ook de raadsleden dat vinden.
Bij gebrek aan een realistisch nieuwbouw-alternatief dat ook een oplossing biedt voor de vrijgekomen locatie van het huidige stadhuis aan de Beekstraat, heeft een meerderheid in de raad (inclusief de SP) steeds ingestemd met het verder gaan met de renovatieplannen waarin de noodzakelijke aanpassingen volgens de minst vergaande variant zo sober mogelijk zouden worden uitgevoerd. D66 en CDA hebben, door regelmatig te hameren op meer vergelijkingsmateriaal, mede mogelijk gemaakt dat er nog een andere keuze kan worden gemaakt.

Sinds deze week is er een nieuwbouwplan dat serieus onderzoek en het stopzetten van de aanbesteding voor de renovatie rechtvaardigd. De bouwcombinatie BAM Wilma-Wijnen heeft een plan ontwikkeld dat goed aanvoelt wat moet gebeuren. Ook is het voordeel dat er snel kan worden gestart met de bouw. Genoeg reden om in te stemmen met verder onderzoek en de aanbesteding voor de renovatie stop te zetten.

Aangezien in het nieuwbouwplan minder ruimte beschikbaar is, kan ook het idee van de SP om het oude stadhuis aan de Markt opnieuw in gebruik te nemen als politiek huis en representatieruimte (’plan-Tak‘) weer serieus worden overwogen. Het kerkelijk museum kan dan naar de Fatimakerk. Ook andere plannen kunnen weer bekeken worden.

Update 21-9: In de raadsvergadering van 21 september heeft de raad unaniem ingestemd met het stopzetten van de aanbestedingsprocedure voor de renovatie, om nieuwbouwplannen serieus te kunnen onderzoeken. 'Plan-Tak' zal niet worden onderzocht (PvdA, VVD en Weert Lokaal tegen).

U bent hier