h

SP-ideeën rond verbouwing stadhuis, hergebruik oud stadhuis en fatima-kerk

26 juni 2005

SP-ideeën rond verbouwing stadhuis, hergebruik oud stadhuis en fatima-kerk

Jan TakNaar aanleiding van reacties op onze ideeen rond de verbouwing van het stadhuis en de andere gemeentelijke huisvestingsproblemen in Weert, schreef SP-er Jan Tak een tweede brief om de gedachten toe te lichten, in te gaan op enkele stellingen en een reactie te vragen van de partijen en het College.

Aan de gemeenteraad en het College van B&W
van de gemeente Weert
Betreft: ideeën rond verbouwing stadhuis
Weert, 23 juni 2005
Geachte raad, geacht College,

Inmiddels hebben wij al meerdere reacties mogen ontvangen over ons voorstel met betrekking tot de verbouwing van het stadhuis in combinatie met Kerkelijk Museum (Oud Stadhuis) en de Fatimakerk. Ons voorstel werd actueel omdat nieuwbouw door een meerderheid van de raad is uitgesloten. Omdat ook wij met 1 zetel in de raad de verantwoordelijkheid hebben om mee te denken hebben wij u onze ideeën meegegeven. En voor dit soort ideeën ooit een voorstel worden en zelfs maar aangenomen, dan zal er nog heel wat water door de Zuid-Willemsvaart stromen.

Wij zijn verheugd dat onze ideeën zo serieus worden opgepikt. Een idee is in eerste instantie dikwijls alleen bedoeld om mensen aan het denken te zetten omdat er een probleem is. Zo'n idee heeft natuurlijk allerlei haken en ogen en als die haken en ogen duidelijk te groot zijn dan moet je het idee vaarwel zeggen. Maar zover zijn wij nog niet.

Hierbij enkele stellingen waarop wij willen ingaan.

“Het oude stadhuis is te klein om als tijdelijk onderkomen te dienen voor alle functies door de SP genoemd.”
Dat klopt. Ook gefaseerd verbouwen waarbij je afdelingen in het gebouw steeds moet verschuiven vergt zoveel bijkomende problemen dat de voordelen waarschijnlijk niet opwegen tegen de nadelen.

Echter.
Als de zaak als volgt aangepakt zou worden zouden er wel (mooie) voordelen te behalen zijn:
A. Verhuis eerst het museum van het oude stadhuis naar de kerk van Fatima. (verwerving hiervan leg ik later uit).
B. Verhuis uit het bestaande stadhuis de afdelingen naar het oude stadhuis en richt dit definitief in. HET EERSTE VOORDEEL is dat je deze afdelingen dus maar een keer hoeft te verhuizen wat financieel voordeliger is maar ook rustiger voor de afdelingen wat de kwaliteit van hun wek alleen maar kan bevorderen.
C. Verhuis de overgebleven afdelingen naar hun tijdelijk onderkomen. HET TWEEDE VOORDEEL is dat dit tijdelijk onderkomen nu veel kleiner kan zijn waardoor meerdere locaties tot de mogelijkheden zullen behoren en daardoor ook (veel) goedkoper. Als bijkomend voordeel is te noemen dat bij een kleinere verhuizing de zaak overzichtelijker is.
D. HET DERDE VOORDEEL is dat nu het stadhuis ingericht kan worden als kantoorgebouw waardoor niet meer gedacht behoeft te worden aan “uitstraling” zoals koepelvormige ingangen van glas etc. wat ons als raad enkele maanden geleden gepresenteerd is. Goedkoper dus. Ook de ruimte die in het stadhuis verkregen is kan beter benut worden waardoor meer keuze in rangschikken zeker voordelen zal bieden. Minder hak- en breekwerk, en misschien is te overwegen om een gemeentelijke dienst die nu niet goed gehuisvest is hierbij te plaatsen.

“Het in gebruik nemen van het oude stadhuis gaat met aanzienlijke kosten gepaard”.
Welke zijn die aanzienlijke kosten? Het oude stadhuis is toch van de gemeente en hoeft niet meer gekocht te worden? Het onderhoud van dit gebouw moet nu toch ook gebeuren, als museum? Het inrichten als “stadhuis” met inventaris etcetera moest toch ook gebeuren in het bestaande stadhuis? De inkomsten die verkregen werden als “museum” verdwijnen toch niet omdat zij nu verkregen kunnen worden in de Fatima kerk? Blijft dus over de kostenpost die de kerk Fatima met zich mee zal brengen. Hierover het volgende.

Verwerving Fatima kerk
Het kerkbestuur van Fatima heeft er altijd naar gestreefd om de hypotheek op dit gebouw af te lossen. Dit is gelukt door de bijdrage van de parochianen en de jaarlijkse gemeentelijke subsidie van 2270 euro. Hierdoor staat het kerkgebouw in de boeken nu genoteerd voor een bedrag van 1 euro. De pastorie voor een bedrag van 3900 euro, maar deze zullen we buiten beschouwing laten. Er zijn ook huuropbrengsten. Ongeveer 14 jaar geleden is de kerk grondig gerestaureerd (voor 155.000 gulden waaraan de gemeente 15.500 gulden heeft bijgedragen).

Ik heb argumenten benoemd om te laten zien dat parochianen en gemeente eigenlijk de kerk “afbetaald” hebben, wat als argument naar het bisdom mag worden meegenomen om dit kerkgebouw voor een zacht prijsje over te doen naar de gemeente. Het doel (Kerkelijk museum) zal zeker de parochianen en kerkbestuur aanspreken die volgens het bisdom een zware stem krijgen bij de toewijzing van dit gebouw.

Dit gebouw is uitermate geschikt is voor kerkelijk museum doordat het op zichzelf al een museum is. Het bezit bijvoorbeeld het grootste mozaïek van Nederland; een enorm glas-in-lood raam “Het zonnewonder van Fatima” door Charles Eyck. Verder is er een unieke crypte. Naast de kerk is er een grote parkeerplaats terwijl het gebouw op loopafstand hartje centrum ligt.

Blijft over het financiële probleem van de onderhoudskosten en energiekosten van kerk en pastorie, ongeveer 8.800 euro per jaar. Hiervan mag afgetrokken worden het jaarlijkse bedrag wat de gemeente aan subsidie betaalde, 2270 euro.
Blijft over een jaarlijks bedrag van 6500 euro waarvan ook nog afgetrokken mag worden de onderhouds- en energiekosten van de pastorie (ons onbekend).

Resteert de vraag wat er over blijft van de aanzienlijke kosten die het met zich mee zou brengen om het oude stadhuis te gaan gebruiken. Naar onze mening zijn de voordelen veel groter dan de nadelen, terwijl je als bijkomend voordeel mee mag nemen dat je een elegante oplossing hebt voor het te klein wordend museum en de kerk van Fatima.

Naar onze mening zijn de haken en ogen niet zo groot om het idee nu al vaarwel te zeggen.
Wij zien graag een reactie van de fracties en het College tegemoet.

Namens de Socialistische Partij afdeling Weert,

Jan Tak,
Commissielid Algemene Zaken

U bent hier