h

Stuurgroep locatie nieuw stadhuis tòch in de achterkamertjes; voorstel SP en D66 afgeschoten door raad.

3 november 2006

Stuurgroep locatie nieuw stadhuis tòch in de achterkamertjes; voorstel SP en D66 afgeschoten door raad.

De stuurgroep die gaat nadenken over een locatie voor een nieuw stadhuis gaat toch in het geheim vergaderen. Een voorstel van de SP en D66 om dit in openbaarheid te doen werd gisteravond afgeschoten door alle andere partijen in de gemeenteraad. Toch weer achterkamertjespolitiek dus.

Al snel na het indienen van het voorstel werd duidelijk dat de overige fracties in de gemeenteraad er zich totaal niet konden vinden. Dit tot grote frustratie van de SP. Raadslid Paul Lempens verdedigde het voorstel vurig, maar werd afgekapt door de burgemeester.

Verantwoordelijk wethouder Sijben gaf in zijn reactie op het voorstel ook aan dat het beter zou zijn voor de uiteindelijke besluitvorming als de het onderzoekende werk van de stuurgroep niet openbaar zou zijn.

Bij de stemming bleken alleen de SP en D66 vóór te zijn.

De SP gaf daarop aan niet deel te willen nemen aan de stuurgroep, wat nogal wat reacties in de raad opriep, met name van de VVD. Achterkamertjespolitiek is onacceptabel voor de socialisten. Onlangs gaf de partij aan nooit meer achter gesloten deuren te willen vergaderen.

De reactie van WTV is daarom ook niet terecht. WTV stelt dat de SP zichzelf buiten spel zet door niet deel te nemen aan de stuurgroep. ‘Dit klopt niet, de raad zet de burger buiten spel. Geen burger snapt waarom de vergaderingen niet openbaar zijn, dit is het grootste project uit deze raadsperiode!’aldus Paul Lempens.

Geheime stuurgroep moet besluiten over locatie nieuw stadhuis
SP-raadsleden niet meer 'achter gesloten deuren'

U bent hier