h

SP-raadsleden niet meer 'achter gesloten deuren'

3 oktober 2006

SP-raadsleden niet meer 'achter gesloten deuren'

De SP-raadsleden willen een einde aan besloten vergaderingen en geheime stukken. Ze willen niet meer uitgenodigd worden en geen niet-openbare stukken meer ontvangen. De SP geeft de voorkeur aan een vrije en ongebonden wijze van politiek bedrijven.

De SP in een brief aan het college:

Niet-openbare vergaderingen en documenten

Aan het College van B&W en de gemeenteraad van Weert

Weert, 2 oktober 2006

Geacht College, geachte raad,

Afgelopen woensdag werd onze fractievoorzitter uitgenodigd voor een besloten bijeenkomst van het presidium.

In antwoord daarop hebben wij verzocht om vóór het weekend een schriftelijke toelichting te ontvangen van het College in afschrift aan de raad waarom dit in beslotenheid moet plaatsvinden. Deze hebben de leden van het presidium (!) ontvangen.

Inmiddels hebben wij dit als fractie besproken en besloten om af te zien van deelname aan deze bespreking.

De raadsleden van de SP verzoeken u hen vanaf heden niet meer uit te nodigen voor besloten vergaderingen. Hieruit voortvloeiend wensen wij geen stukken meer te ontvangen die niet ook voor het publiek openbaar toegankelijk zijn.

Hierdoor kunnen wij vrij en niet gebonden aan geheimhoudingsplichten onze volksvertegenwoordigende en controlerende taak als raadslid uitvoeren.

PPE Lempens, JAF Tak, HJH Beuvens
Socialistische Partij

U bent hier