h

Meerderheid vindt 'plan-Tak' geen onderzoek waard

21 september 2005

Meerderheid vindt 'plan-Tak' geen onderzoek waard

In de raadsvergadering van 21 september diende de SP een amendement in om 'plan-Tak' over de heringebruikname van het Oude Stadhuis aan de Markt te onderzoeken in combinatie met nieuwbouwplannen. Alleen CDA, D66 en de SP zelf waren hier voor.

WeertLokaal vond het plan 'niet aan de orde'. De VVD vond het 'te ver gaan'. En de PvdA vond dat je het niet moeilijker moest maken dan de opdracht al was, dus niet 'alles er bij halen'. Eerder waren de meeste partijen en wethouder Verheggen in de raadscommissie en in de media enthousiast over het SP-idee.

AMENDEMENT ‘plan-Tak’
De gemeenteraad van Weert in vergadering bijeen op woensdag 21 september 2005;

Overwegende dat:
- BAM/Wilma & Wijnen bouwgroep Someren zeer recentelijk een nieuwbouwplan stadhuis hebben ingediend en dit alternatief het alleszins waard is om nauwgezet te toetsen;
- Het college nu voorstelt om het aanbestedingsproces voor de renovatie van het stadhuis nu drie maanden stop te zetten
- met het in beeld komen van een reëel alternatief voor nieuwbouw de argumentatie van het College om het idee van SP-commissielid Jan Tak (om het Oud Stadhuis aan de Markt in gebruik te nemen als representatieruimte en politiek huis) af te wijzen vanwege het besluit tot renovatie hiermee voor het grootste deel vervalt;

voegt aan het voorstel van het college van B&W toe:

- het idee van SP-commissielid Jan Tak om het Oud Stadhuis aan de Markt in gebruik te nemen als representatieruimte en politiek huis in combinatie met verplaatsing van het huidige Museum Jacob van Horne naar de Fatimakerk alsmede eventuele andere varianten in combinatie met nieuwbouwplannen serieus te onderzoeken

En gaat over tot de orde van de dag.

SP Weert

‘Breng kerkelijk museum onder in Fatima-kerk, gebruik oud stadhuis als representatieruimte’ 21 juni 2005
SP-ideeën rond verbouwing stadhuis, hergebruik oud stadhuis en fatima-kerk 26 juni 2005

U bent hier