h

‘Breng kerkelijk museum onder in Fatima-kerk, gebruik oud stadhuis als representatieruimte’

21 juni 2005

‘Breng kerkelijk museum onder in Fatima-kerk, gebruik oud stadhuis als representatieruimte’

Schriftelijke inbreng van de SP in de raadscommissie Algemene Zaken

Begin deze maand heeft een meerderheid van de raad besloten de voorbereidingen voor verbouwing van het stadhuis voort te zetten. De discussie over renoveren of nieuwbouw lijkt daarmee afgesloten.
De mening destijds van de SP vind je hier.

Nogmaals willen wij aangeven dat het ontwerp niet de sobere uitstraling heeft die wij wensen. Zoals de pompeuze entree en de driekwart miljoen voor nieuw meubilair.
Dit dient aangepast te worden in het definitieve ontwerp.
Overigens zijn wij het mede om die reden niet eens met het subargument ‘geen mogelijkheid tot uitstraling’ waarmee het plan om langs het spoor aan de Parallelweg te bouwen onder andere van tafel wordt geveegd. Op het stadskantoor moet gewerkt worden, uitstraling is nauwelijks van belang. Er wordt in Weert al te veel alleen naar de buitenkant ipv inhoud gekeken (renovatie Muntcomplex, nieuwbouw bibliotheek, renovatie binnenstad).

Verder mag er geen overschrijding van het krediet worden geaccepteerd. Alle garanties daarover moeten worden afgesproken.

De kosten van tijdelijke huisvesting moeten fors naar beneden. Creatief denken moet mogelijkheden bieden. Overigens hebben wij ook dit eerder naar voren gebracht.

IDEE:

Niet alleen de huisvesting van het stadskantoor is een probleem in Weert, nog twee andere problemen dringen zich op in de toekomst.
1. Het oude stadhuis op de markt is/wordt te klein voor museum.
2. Het bisdom heeft besloten de Fatima kerk te sluiten en is op zoek naar een beschaafde bestemming.

Ons voorstel is deze problemen (inclusief de tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing) met elkaar in verband te brengen waardoor er wellicht goede en goedkope oplossingen komen.

Ons idee: Breng het kerkelijk museum van het oude stadhuis naar de Fatima-kerk. Hier is een prima parkeergelegenheid. Klimaatbeheersing is ook in orde. Door mozaïek, zonnewonderraam en de prachtige crypte is de kerk van zichzelf al een museum.
Richt het oude stadhuis op de markt in voor representatieve doeleinden die momenteel in het huidige stadhuis worden gedaan. Te denken valt aan trouwzaal, raadszaal, commissiekamers, vergaderruimten. Wellicht ook delen van het archief en informatiecentrum.
De ruimte die hierdoor vrijkomt in het huidige stadhuis kan gebruikt worden om in fases het stadhuis te renoveren zodat tijdelijke kostbare buitenhuisvesting niet nodig is. Maak van het huidige stadhuis dus primair een stadskantoor.
Schriftelijke inbreng van Jan Tak in de commissie Algemene Zaken, namens de SP

U bent hier