h

SP wil zorgvuldige besluitvorming rond nieuwbouw of renovatie stadhuis

18 maart 2005

SP wil zorgvuldige besluitvorming rond nieuwbouw of renovatie stadhuis

stadhuisZowel het plan voor renovatie van het huidige stadhuis als de private plannen voor nieuwbouw elders in Weert dienen kritisch te worden bekeken. Ook moeten de burgers en de ambtenaren meer worden betrokken.

De SP is van mening dat het nieuwe plan van Singel Vastgoed voor een nieuw stadhuis serieus moet worden onderzocht. Commissielid Jan Tak heeft hier in eerste instantie, eind vorig jaar, al om verzocht. Het plan werd destijds, en nog steeds, te gemakkelijk terzijde geschoven. Dit doet geen recht aan de moeite die een private partij heeft gedaan om een creatief idee te ontwikkelen. Ondanks de voor de hand liggende en minder voor de hand liggende bezwaren dient een en ander serieus te worden afgewogen ten opzichte van de renovatieplannen van de gemeente zelf.

Een locatie in het stadspark, op locatie Scheijmans, wijst de SP op voorhand af, op emotionele en praktische gronden. Ook blijft bij een besluit tot nieuwbouw een groot vraagteken bestaan, namelijk wat te doen met het huidige stadhuis. Een goede invulling van deze plek in de Weerter binnenstad dient te worden gevonden. Nog meer winkels in de binnenstad zien wij niet zitten. De SP staat hierbij open voor goede ideeën.

Ten aanzien van de noodzakelijke aanpassingen in het huidige stadhuis heeft de SP altijd als standpunt gehad: 'Wat moet dat moet'. Er moet echter niet zonder meer achter de 'Arbo-jongens' worden aangehold. Kritisch en creatief kijken naar het huidige gebouw moet voorop staan. De noodzaak tot het uitvoeren van een verbouwen van 14 miljoen is ons echter tot op heden niet gebleken. Soberheid (niet 'somberheid') in de uitwerking van de plannen is ons nog niet gebleken. Integendeel, bijvoorbeeld de beide ingangen van het stadhuis worden in de aan de raad gepresenteerde schetsen wel erg luxe en prestigieus. Zoals de entree nu is, is die prima.

Er moet dus kritisch worden gekeken naar de plannen, zowel van Mertens als van de gemeente zelf. Verder zullen de kosten in de hand moeten worden gehouden en duidelijke afspraken gemaakt, mochten er onverhoopt toch overschrijdingen van de kosten zijn.

De SP wil desnoods de besluitvorming rondom het stadhuis onderwerp van een volksraadpleging ('referendum') laten zijn. De grootte van de bedragen en de importantie van de beslissing rechtvaardigt een goed overdacht en niet te haastig genomen besluit, waarbij de mening van de burger en de ambtenaren serieus wordt betrokken. Dit is tot op heden veel te weinig gebeurd, terwijl het uiteindelijk gaat om hun belastinggeld en hun stadhuis. Het is prima wanneer de nieuw benoemde burgemeester een voorname rol speelt om tot goede besluitvorming te komen.

U bent hier