h

SP eens met voorkeurslocatie nieuwe stadhuis aan Wilhelminasingel

27 december 2006

SP eens met voorkeurslocatie nieuwe stadhuis aan Wilhelminasingel

De door de stuurgroep als voorkeur aangemerkte locatie voor het nieuwe stadhuis aan de Wilhelminasingel, tegenover het postkantoorDe SP heeft met instemming kennis genomen van de aanbevelingen van de geheime werkgroep locatiekeuze stadhuis. Nadat alle locaties zijn afgewogen, is een voorkeur uitgesproken voor de locatie Wilhelminasingel.

Tijdens de vorige raadsperiode heeft de gemeenteraad besloten dat het bestaande stadhuis niet gerenoveerd zal worden maar dat er een nieuw stadhuis moet worden gebouwd. De SP was het daarmee eens.

Er zijn toen, door een aantal architecten/projectontwikkelaars meerdere bouwplannen naar de gemeente gestuurd voor een nieuw stadhuis op diverse locaties binnen de gemeente. Om uit al die locaties een keuze te maken heeft de raad besloten een stuurgroep in te stellen welke de meest gewenste locatie moest gaan bepalen. In die stuurgroep kon van elke raadsfractie één lid zitting nemen. Verder bestond de groep uit verantwoordelijk wethouder Sijben en externe deskundigen. Besloten werd echter dat de vergaderingen van de stuurgroep, waarin alleen maar over de locatie werd gesproken, geheim zouden zijn.

Met die beslotenheid is de SP toen niet akkoord gegaan. De socialisten konden en kunnen nog steeds geen enkel argument bedenken waarom deze beraadslagingen niet in het openbaar zouden kunnen worden gehouden. De SP heeft daarom niet deelgenomen aan de stuurgroep omdat ze haar standpunten en overwegingen altijd in het openbaar wil laten horen. De definitieve locatiekeuze zal overigens altijd in een openbare vergadering moeten worden gemaakt, dus de SP staat in geen geval buitenspel.

De door de stuurgroep als voorkeur aangemerkte locatie voor het nieuwe stadhuis aan de Wilhelminasingel, tegenover het postkantoor
De door de stuurgroep als voorkeur aangemerkte locatie voor het nieuwe stadhuis aan de Wilhelminasingel, tegenover het postkantoor

Na vijf vergaderingen heeft de stuurgroep onlangs haar keuze bekend gemaakt, 1: nieuwbouw op het Wilhelminaplein, 2: nieuwbouw op kantorenpark Centrum Noord en 3: sloop en herbouw op de plaats van het huidige stadhuis. De SP had zelf al een keuze gemaakt, heeft daar geen vijf vergaderingen voor nodig gehad, maar toch is de stuurgroep tot dezelfde conclusie gekomen. De SP hoopt dat er nu snel wordt gestart met de voorbereidingen van een sobere nieuwbouw van het stadhuis.

U bent hier