h

Plan voor markthal is het onderzoeken waard

4 februari 2012

Plan voor markthal is het onderzoeken waard

De SP fractie staat positief tegenover de plannen voor een markthal op de plek van het huidige stadhuis. Onderzoek moet uitwijzen of de invulling een haalbare optie is.

Door de crisis zijn plannen voor woningbouw en commerciële ruimte op korte termijn niet haalbaar. SP-raadslid Bert Peterse: "Het voorstel van een markthal is vernieuwend en uniek. Belangrijk is dat de invulling niet de concurrentie met het bestaande aanbod van winkels en de zaterdagmarkt aangaat, maar een nieuw aanbod realiseert en daarmee de centrumfunctie van Weert verder kan versterken. Plannen voor het aanbieden van streekproducten passen hierbinnen. Verder moeten andere slimme combinaties gemaakt worden. Gebruik ook de fietsenstalling van de ambtenaren in plaats van de dure grond die nu gehuurd wordt voor de bewaakte fietsenstalling aan de Hegstraat. En zorg voor een goede verbinding met de rest van de stad."

Het college geeft aan dit jaar met een uitgewerkt voorstel te komen.

Plan Beekstraat geen aanslag op de portemonnee van de Weertenaar
Niet bouwen voor leegstand aan de Beekstraat

U bent hier