h

Reinigingsdienst Weert mag niet lijden onder fusie Van Gansewinkel

16 februari 2017

Reinigingsdienst Weert mag niet lijden onder fusie Van Gansewinkel

Foto: Weertdegekste / Weertdegekste.nl

Op 15 februari heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit (ACM) haar goedkeuring gegeven aan de voorgenomen fusie tussen Van Gansewinkel en Shanks. Daarbij is aangekondigd dat met de fusie banen komen te vervallen. Aantallen en gevolgen voor Weert of mensen uit Weert is nog niet bekend.

Van Gansewinkel zamelt het afval in voor de gemeente Weert en het bedrijf heeft via de Reinigingsdienst Weert taken in de openbare ruimte overgenomen van de buitendienst. Volgens die concessie moet Van Gansewinkel de gemeente informeren. De SP wil weten of dit gebeurd is en of het college aanvullende eisen voor bijvoorbeeld werkgelegenheid heeft gesteld.

“De SP stond niet te juichen bij de uitbesteding van de reinigingstaken,” zegt SP raadslid Bert Peterse. “Er liggen duidelijke afspraken onder andere over informatieplicht. Nu is onze partij vooral benieuwd of daar naar gehandeld is. Maar ook of het college gebruik heeft gemaakt van het recht aanvullende eisen te stellen. Als dat niet gebeurd is, is dat een ernstige situatie, omdat dan een kans is blijven liggen op te komen voor het werk in Weert.”

Op aandringen van de socialisten zijn strenge eisen opgenomen over het onderhoud en reiniging in van de openbare ruimte. Peterse: “We willen weten of het college hier ook op toe ziet en of het onderhoud en de reiniging is verbeterd. Wat niet mag gebeuren is dat door de fusie dadelijk de reiniging en afvalinzameling in  Weert slechter wordt. Wat de SP betreft moet onderzocht worden hoe de afvalinzameling en reiniging weer terug bij de gemeente komt. Dat is de beste garantie voor werk en kwaliteit. Inwoners kunnen dan direct de gemeente aanspreken.”

U bent hier