h

Groen

19 juni 2009

SP grotendeels eens met besluit gemeente rond Lemmers Food

Kippetjes vrij en blij, zoals het altijd zou moetenDe gemeente heeft na lang juridisch getouwtrek eindelijk besloten om de regels te gaan handhaven voor het bedrijf Lemmers Food Group in het buitengebied van Laar. Het bedrijf ligt al enkele jaren in de clinch met de gemeente en omwonenden vanwege stank- en verkeersoverlast. Bovendien zou Lemmers geen gewoon pluimveebedrijf zijn maar een grootschalige eierenverwerkende fabriek.

Lees verder
28 mei 2009

160 miljoen kubieke meter afvalwater en 30.000 ton slib

Deze enorme hoeveelheden worden jaarlijks verwerkt door de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weert, waar gemeenteraadsleden gisteren een bezoek aan brachten. SP raadsleden Herman Beuvens en Jeroen Goubet namen ook een kijkje.

Lees verder
20 april 2009

Openbare verlichting kan veel goedkoper en zuiniger

De SP heeft de gemeente gewezen op de mogelijkheden die er zijn om aanzienlijk op de energiekosten voor de verlichting in de openbare ruimte te besparen. Zonder enige concessie aan comfort of veiligheid kan een gemeente 40 tot 70% op deze energiekosten besparen. De wethouder gaat de mogelijkheden bekijken.

Lees verder
23 januari 2009

Defensie moet beschadigingen urnenveld Boshoverheide herstellen

Urnenveld in de BoshoverheideDefensie moet de beschadigingen die ze eind vorig jaar aanbracht aan grafheuvels in de Boshoverheide in kaart laten brengen en laten herstellen. Dat antwoordt de gemeente op vragen die de SP begin december vorig jaar stelde. De SP kaartte de beschadiging aan bij de gemeente omdat het urnenveld een rijksmonument is.

Lees verder
6 december 2008

Plan voor mestvergistingfabriek Tungelroy: veel haken en ogen.

een typische mestvergistingsinstallatieInwoners van Tungelroy zijn niet blij met het plan voor een mestvergistingfabriek in het toekomstige Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) vlakbij het dorp. De SP begrijpt waarom de mensen boos zijn, de mestvergistingfabriek zat namelijk niet in de oorspronkelijke plannen voor het LOG, die anderhalf jaar geleden met veel pijn en moeite tot stand zijn gekomen. Wat is mestvergisting, en wat vindt de SP van dit plan?

Lees verder
23 oktober 2008

SP’ers discussiëren over afval

Grofvuil'Afval bestaat niet' zei Remi Poppe, een bekend SP-actievoerder en Tweede Kamerlid, al in de jaren '70 en '80. De laatste jaren zijn gelukkig steeds meer mensen, bedrijven en overheden tot die conclusie gekomen. Afval wordt tegenwoordig bijna geheel gerecycled en dient vervolgens weer als grondstof voor nieuwe producten. Maar hoe ver zijn we daar precies in, en welke problemen moeten we nog oplossen om in de toekomst nog milieuvriendelijker, slimmer en duurzamer met ons afval om te gaan?

Lees verder
18 oktober 2008

Waarom doet Weert niet mee aan de Nacht van de Nacht?

Sommigen vinden de vestiging van bouwmarkt Gamma in Weert een voorbeeld van een onnodig en overdadig verlicht gebouwNederland is ’s nachts één van de meest verlichte landen ter wereld, en wordt elk jaar zo’n drie procent lichter. Om dit een halt toe te roepen, het milieu te sparen en de bewustwording onder mensen te vergroten, organiseren de Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties daarom op 25 oktober voor de vierde maal de ‘Nacht van de Nacht’. Gemeenten, provincies en bedrijven worden opgeroepen om onnodige verlichting te doven. De SP wil weten waarom de gemeente Weert niet meedoet aan dit initiatief.

Lees verder
21 augustus 2008

SP presenteert resultaten enquête grof huisvuil

GrofvuilVanaf vorige zomer heeft de SP op diverse plaatsen in Weert een enquête gehouden over het grof huisvuil beleid van de gemeente. Zo werden er vragen gesteld over de omgang met grof huisvuil en klein chemisch afval. De resultaten van het omvangrijke onderzoek zijn gepresenteerd aan het college van B&W en de gemeenteraad, en worden door de SP gebruikt om in de toekomst haar standpunten over dit onderwerp te bepalen.

Lees verder
20 juli 2008

Bewoners Moesel: Géén bebouwing bij kerk

De kerk van Moesel, nu nog tussen het groen, straks verscholen achter steenEerder deze maand verspreidde de SP samen met de wijkraad Moesel in het centrumgebied van Moesel een huis-aan-huis enquête waarin bewoners werden geïnformeerd en gevraagd om hun mening over de bouwplannen bij de Verrezen Christus-kerk. Ondanks de vakantieperiode was er een prima respons en de boodschap van de bewoners was overduidelijk.

Lees verder
7 juni 2008

Burgerinitiatief Limburg: JA tegen boerenlandbouw, NEE tegen megabedrijven

In Limburg worden op verschillende plaatsen initiatieven genomen voor de vestiging van agrarische megabedrijven (intensieve veeteelt). Deze megabedrijven ontmoeten veel protest vanuit de bevolking.

Lees verder

Pagina's

U bent hier