h

Waarom doet Weert niet mee aan de Nacht van de Nacht?

18 oktober 2008

Waarom doet Weert niet mee aan de Nacht van de Nacht?

Sommigen vinden de vestiging van bouwmarkt Gamma in Weert een voorbeeld van een onnodig en overdadig verlicht gebouwNederland is ’s nachts één van de meest verlichte landen ter wereld, en wordt elk jaar zo’n drie procent lichter. Om dit een halt toe te roepen, het milieu te sparen en de bewustwording onder mensen te vergroten, organiseren de Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties daarom op 25 oktober voor de vierde maal de ‘Nacht van de Nacht’. Gemeenten, provincies en bedrijven worden opgeroepen om onnodige verlichting te doven. De SP wil weten waarom de gemeente Weert niet meedoet aan dit initiatief.

Buurgemeente Leudal bijvoorbeeld doet wel mee en zal enkele monumenten die ’s nachts prominent verlicht zijn een keertje niet in de schijnwerpers zetten. Ook in het gemeentehuis gaan de lichten uit. Bovendien roept Leudal bedrijven in de gemeente op hetzelfde te doen.

De SP wil weten waarom de gemeente Weert dit jaar niet meedoet aan het initiatief. Vorig jaar was dit wel het geval, maar dit jaar heeft de SP hier nog geen berichten over gehoord. Ook is er geen publiciteit gemaakt.

In Weert zijn er ook flink verlichte gebouwen en objecten die zo bijdragen aan de lichtvervuiling. Midden in de nacht kijkt maar een minimaal aantal mensen naar deze objecten, dus verlichting is dan in principe zinloos. De SP is graag bereid om in de toekomst samen met de gemeente na te denken over hoe de ‘Nacht van de Nacht’ in Weert ingevuld kan worden.

Sommigen vinden de vestiging van bouwmarkt Gamma in Weert een voorbeeld van een onnodig en overdadig verlicht gebouw
Sommigen vinden de vestiging van bouwmarkt Gamma in Weert een voorbeeld van een onnodig en overdadig verlicht gebouw

De Nacht van de Nacht kan op grote steun rekenen onder de bevolking. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties onlangs lieten uitvoeren. Ruim drie kwart van de Nederlanders wil dat de nacht weer donkerder wordt zolang de veiligheid maar niet in het geding is. 82% van de mensen vindt overbodige verlichting energieverspilling. Ongeveer de helft van de Nederlanders kan ’s nachts in de eigen omgeving bij onbewolkte hemel geen sterren meer zien.


Aan het college van burgemeester en wethouders
Kopie gemeenteraad

Betreft: Waarom doet Weert niet mee aan de ‘Nacht van de Nacht?’

Weert, 18 oktober 2008

Geacht college,

‘Ruim driekwart van de Nederlanders wil dat de nacht donkerder wordt, zolang de veiligheid maar niet in het geding is. Teveel licht in de nacht leidt volgens 82% van de mensen tot energieverspilling en is volgens bijna 75 % een bedreiging voor nachtdieren.’
Dat was de kop van een bericht van het ANP* onlangs dat in diverse kranten en andere media gepubliceerd werd. Een en ander blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties.

Om het steeds ‘lichter’ worden van de nacht een halt toe te roepen, het milieu te sparen en de bewustwording onder mensen te vergroten, organiseren bovenstaande organisaties daarom dit jaar op 25 oktober voor de vierde maal de ‘Nacht van de Nacht’. Gemeenten, provincies en bedrijven worden opgeroepen om onnodige verlichting te doven. Onze buurgemeente Leudal doet ook mee aan dit initiatief, zo was deze week te lezen in het huis aan huis blad ‘Wonen Midden-Limburg en Cranendonck’ .**

De SP vindt de ‘Nacht van de Nacht’ een goed initiatief en denkt dat het ook door de gemeente Weert gesteund zou kunnen worden. Wij willen u daarom de volgende vragen stellen;

  • Bent U op de hoogte van het initiatief ‘Nacht van de Nacht’?
  • Zo ja, waarom heeft de gemeente Weert tot nu toe nog geen medewerking verleent aan dit initiatief, dat grote steun onder de mensen geniet?

De SP begrijpt dat het voor deelname van de gemeente Weert aan de eerstvolgende ‘Nacht van de nacht’ op 25 oktober aanstaande, misschien wat kort dag is. Maar,

  • Bent u bereid om in het vervolg deel te nemen aan de ‘Nacht van de nacht’ in navolging van vele andere gemeenten, provincies en bedrijven?
  • Zo nee, waarom niet?

De SP is graag bereid met U mee te denken over de invulling van dit initiatief in onze gemeente.

Met vriendelijke groeten,

H. Beuvens, J. Tak, Fractie SP

* Het gehele artikel van het ANP is te lezen in bijlage nr. 1.
** Het artikel uit Wonen Midden-Limburg en Cranendonck van 17 oktober jl. is te lezen in bijlage nr. 2.

Bijlage 1

‘Driekwart Nederlanders wil donkerdere nacht’

Ruim driekwart van de Nederlanders wil dat de nacht donkerder wordt, zolang de veiligheid maar niet in het geding is. Teveel licht in de nacht leidt volgens 82% van de mensen tot energieverspilling en is volgens bijna 75 % een bedreiging voor nachtdieren.
Dit blijkt uit representatief onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties. Zij roepen bedrijven op om snel maatregelen te nemen tegen onnodige verlichting na 23:00 uur. Dat is goed tegen lichtvervuiling en spaart energie.

De Nederlander stoort zich vooral aan verlichting van bedrijven. Reclameverlichting, binnenverlichting van kantoren, verlichting van kassen en laserlichten van discotheken zijn mensen een doorn in het oog. Respectievelijk 82% (reclameverlichting), 78% (binnenverlichting van kantoren), 75% (beter afschermen van kassen) en 62% (laserlichten) van de mensen wil na 23:00 uur deze lichten uit of beter afschermen (kassen). Ruim de helft van de mensen wil dat bedrijven maatregelen nemen.

Het zien van een volle sterrenhemel is luxe geworden. Bijna de helft van de ondervraagden (43%) kan in de eigen woonomgeving bij een onbewolkte hemel bijna geen sterren zien. Dit terwijl 85% van de mensen aangeeft juist graag naar een sterrenhemel te willen kijken. Lichtvervuiling zorgt ervoor dat dit niet meer kan. Zeker in de stad kom je er bekaaid af. Slechts 11% van de stedelingen kan een volle sterrenhemel zien. Om van de sterrenhemel te kunnen genieten moet je op vakantie. In het buitenland heb je de meeste kans: bijna de helft van de mensen ziet daar een hemel vol sterren.

De Provinciale Milieufederaties en Natuur en Milieu zien de uitslag als een steun in de rug voor hun campagne voor het behoud van de oerkwaliteit duisternis en tegen de groeiende lichtvervuiling. Zij roepen bedrijven op zo snel mogelijk een einde te maken aan onnodige verlichting tussen 23:00 uur 's avonds en 6:00 's ochtends.

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld en wordt jaarlijks zeker 3% lichter. Plekken waar het nog echt donker is, worden steeds zeldzamer en we verspillen zo steeds meer energie. Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties organiseren daarom op zaterdag 25 oktober de vierde Nacht van de Nacht met veel 'duistere' activiteiten in het hele land. Gemeenten en bedrijven worden opgeroepen de lichten te doven.

Bron: ANP

Bijlage 2

Nacht van de Nacht hult Leudal in duisternis

Op zaterdag 25 oktober organiseren de 12 Milieufederaties en de stichting Natuur en Milieu voor de vierde keer de ‘Nacht van de Nacht’. Met dit initiatief wordt aandacht gevraagd voor de schoonheid van de duisternis en bedreigingen ervan door de toenemende verlichting in Nederland. In de gemeente Leudal vinden tijdens de Nacht van de Nacht verschillende activiteiten plaats.

De gemeente Leudal dooft die avond de verlichting van een aantal monumenten, zoals de kerken in Neer en Heythuysen, het kunstwerk op de rotonde aan de Vlasstraat in Heythuysen en de molen in Baexem. Ook roept de gemeente bedrijven op tijdens de Nacht van de Nacht alle overbodige verlichting te doven. Natuurlijk zal ook de verlichting in en rond het gemeentehuis en de servicebalies zoveel als mogelijk gedoofd worden. NME-centrum St. Elizabethshof organiseert een avond- en sterrenexcursie in het Leudal en een informatieve kennisquiz over het heelal. Tijdens de wandeling wordt speciale aandacht besteed aan lichte en donkere plekken in dit natuurgebied (mede onder invloed van kunstverlichting) en de invloed daarvan op de natuur.

Bron: Wonen Midden Limburg en Cranendonck van 17 oktober 2008

U bent hier