h

Groen

18 juli 2005

Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man (NMC)

Standpunt van de SP ten aanzien van het behoud van het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man (NMC)

Lees verder
14 april 2005

Raad niet enthousiast over plannen Dillenburg

In de commissie ruimtelijke ordening werd gesproken over de resultaten van het buurtonderzoek van de SP in deze buurt op Moesel.

Lees verder
11 april 2005

Buurtonderzoek Oudenakkerstraat/Dillenburg, Moesel

Bewoners van het buurtblok Oudenakkerstraat –Victor de Stuerstraat- Dillenburg-Willem de Zwijgerstraat krijgen vandaag bezoek van de Socialistische Partij. Samen met enkele buurtbewoners peilt de partij de meningen over het idee van de gemeente om achter de flats en de woningen een straat aan te leggen met 10 starterswoningen.

Lees verder
5 juli 2004

SP wil alternatieven zien voor het WML-terrein

In een brief aan het College van B&W heeft de SP laten weten meerdere scenario’s voor de ontwikkeling van het WML-terrein te willen zien alvorens een keuze te maken.

Lees verder
25 mei 2004

Openbare avond over genetische manipulatie van voedsel

Op donderdag 24 juni organiseren de SP, Weerter Aktie Partij, en Milieudefensie een openbare avond over gentechnologie in het Kwintet op Boshoven.

Lees verder
9 maart 2004

SP akkoord met Reconstructie Noord- en Midden-Limburg

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg is akkoord gegaan met het Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg. Dat gebeurde nadat gedeputeerde Ger Driessen (CDA) tijdens de Statenvergadering een aantal toezeggingen had gedaan aan de SP

Lees verder
20 februari 2004

Kostbare bomen vogelvrij verklaard?

Drie jaar geleden is er met de groene verenigingen een lijst opgesteld van waardevolle bomen.
Na lange tijd niks meer vernomen te hebben is er nu een bomenplan opgesteld dat bij lange na niet volledig blijkt te zijn.
Zijn een aantal kostbare bomen vogelvrij verklaard?
PvdA en SP maken zich daar zorgen over en willen duidelijkheid.

Lees verder
10 oktober 2003

Reconstructie platteland een wassen neus

Oorspronkelijk waren er met de reconstructie - zoals dat vaker gebeurt - goede bedoelingen. Er moest iets gebeuren. Recente ontwikkelingen tonen echter aan dat in de praktijk de oorspronkelijke goede voornemens voor natuur en milieu het afleggen tegen de voordelen voor de grote boeren en de gemeenten. Daarmee is de hele reconstructie van het platteland nu al een wassen neus gebleken, zo betogen Paul Lempens (SP) en Werner von Scheibler (Milieudefensie) in een uitgebreid opinie-artikel.

Lees verder
14 mei 2003

SP start klachtenmeldpunt over ruimingen vogelpest Nederweert

De SP in Nederweert is vandaag een 'Klachtenmeldpunt ruimingen vogelpest Nederweert' gestart. De actie van de socialisten is ingegeven door diverse signalen die de partij vooral tijdens en na de ruimingen van 'hobbydieren' heeft ontvangen

Lees verder
10 april 2003

Betoog tuin 'De Toerist'

Als raadslid zit je er voor ‘de mensen’. Maar dat niet alleen. Het is ook je taak om alle belangen af te wegen en de mogelijke consequenties van je daden te betrekken in je besluitvorming.

Lees verder

Pagina's

U bent hier