h

SP wil alternatieven zien voor het WML-terrein

5 juli 2004

SP wil alternatieven zien voor het WML-terrein

In een brief aan het College van B&W heeft de SP laten weten meerdere scenario’s voor de ontwikkeling van het WML-terrein te willen zien alvorens een keuze te maken.

In de commissie ruimtelijke ordening heeft de SP vorige week al meerdere malen moeten herhalen dat zij meerdere alternatieven (zoals groen, minder groen, grote sporthal, kleine sporthal, sporthal noordelijk, sporthal centraal op terrein) plus voor- en nadelen daarbij uitgewerkt wil hebben.

Volgens de partij lijkt het er op dat het College een volledig uitgewerkt plan zal voorleggen aan de raad, waarbij het ‘slikken of stikken’ is. ”Volgens ons is het nog altijd zo dat de wethouders en ambtenaren moeten doen wat de raad als volksvertegenwoordiging vraagt, zeker in het ‘dualisme’. Middels deze brief willen wij deze stelling onderstrepen en u oproepen u aan uw democratische plicht te houden.”, aldus de partij.

In de commissie ruimtelijke ordening werd begin juli gesproken over het WML-terrein op de Biest, alwaar een brede school met sporthal zal verrijzen. Bewoners en natuurorganisaties willen dat de groenstructuur behouden blijft, dat er geen grote sporthal maar een meer bij de school passende voorziening komt en dat er maatregelen voor de te verwachten verkeers- en parkeerstromen worden genomen. Alleszins redelijke punten waar door insprekers aandacht voor werd gevraagd en door de meeste raadsleden (ook de SP) bij werd aangesloten.

U bent hier