h

Betoog tuin 'De Toerist'

10 april 2003

Betoog tuin 'De Toerist'

Als raadslid zit je er voor ‘de mensen’. Maar dat niet alleen. Het is ook je taak om alle belangen af te wegen en de mogelijke consequenties van je daden te betrekken in je besluitvorming.

Een opinie artikel door Paul Lempens

‘De mensen’ vinden dat de Toerist een mooie tuin heeft en dat het zonde is als die zou verdwijnen. Ik denk dat bijna iedereen dat vind. Maar ‘de mensen’ verwachten ook van de overheid dat zij goede regels stelt, en die handhaaft. De raadsleden zijn er om dat te controleren en kaders aan te geven. Dat laatste staat ver boven alles. En dat heeft consequenties voor onze besluitvorming. De SP kan dat uitleggen en zal dat dan ook doen, ook al is het niet populair.

We hebben in Nederland de scheiding der machten. De rechterlijke macht toetst namens de burgers de wetten die door de volksvertegenwoordiging zijn opgesteld en waar nodig straffen op te leggen. Dat is een belangrijke scheiding en een groot goed in een rechtstaat. Dat belang gaat voor, hoe mooi de tuin ook is. Volgens de rechter moet worden afgebroken en gezien het belang dat we hechten aan een rechterlijke uitspraak moeten we die niet ondermijnen of omzeilen.

Blijft de vervelende situatie voor de ondernemer. Het zou kwalijk zijn als hij, naar eigen zeggen, destijds op het verkeerde been is gezet. Maar dat is niet zo. Anders had rechter niet tot in hoogste instantie de gemeente gelijk gegeven en de ondernemer in het ongelijk gesteld.

Zo dit voorstel zou worden aangenomen zou de SP eerst willen weten wat de consequenties zijn wanneer we dit voorstel aannemen. Schept het inderdaad een situatie voor elke bewust of onbewust illegale bouwer, ondernemer of particulier dat men gewoon aan de gang kan en later een vergunning vragen. Is de gemeente dan verzekerd van vele juridische procedures?

Tenslotte blijft bij ons de inconsequentie van de WAP verbazing wekken. Waar waren deze actievoerders toen het ging om te protesteren tegen het plan ter vermorzeling van honderden legale volkstuintjes door een andere ondernemer.

U bent hier