h

Dorpsdossier Tungelroy

16 augustus 2011

SP-voorjaarsbrief 2011: speciaal voor Tungelroy

SP-raadslid Jan Tak heeft dit voorjaar voor de bewoners van elk dorp en elke wijk in de gemeente Weert een brief gemaakt. Daarvoor is een selectie gemaakt uit de activiteiten van de SP in die wijk. Ook is een overzicht opgenomen van enkele stemmingen in de gemeenteraad. SP-voorzitter Jeroen Goubet: "De bedoeling is om mensen eenvoudig te informeren over het stemgedrag van hun favoriete partij. Rond de verkiezingen worden mensen doodgegooid met deze informatie, wij willen de mensen ook als er geen verkiezingen zijn betrekken bij de politiek."

Lees verder
6 december 2008

Plan voor mestvergistingfabriek Tungelroy: veel haken en ogen.

een typische mestvergistingsinstallatieInwoners van Tungelroy zijn niet blij met het plan voor een mestvergistingfabriek in het toekomstige Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) vlakbij het dorp. De SP begrijpt waarom de mensen boos zijn, de mestvergistingfabriek zat namelijk niet in de oorspronkelijke plannen voor het LOG, die anderhalf jaar geleden met veel pijn en moeite tot stand zijn gekomen. Wat is mestvergisting, en wat vindt de SP van dit plan?

Lees verder
17 mei 2008

SP wil bestemming weten van vervuild slib Tungelroyse beek

De SP maakt zich zorgen over de bestemming van vervuild slib dat binnenkort tijdens saneringen uit de Tungelroysebeek in Weert gehaald zal worden. Het gaat met name om vervuiling door de metalen cadium en zink. De SP is bang dat het slib bijgemengd zal worden in verbrandingsovens. De partij heeft hierover in de Provinciale Staten vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Lees verder
22 maart 2007

Wikken en wegen: SP toch voorstander van LOG Maaseikerweg

Tijdens de raadsvergadering vorige week is een gebied tussen de Castertweg en de Maaseikerweg aangewezen als een ‘Landbouw Ontwikkelingsgebied’ (LOG) . Na veel wikken en wegen is de SP hiermee akkoord kunnen gaan.

Lees verder
18 december 2006

SP vraagt om Milieu Effect Rapportage voor LOG's

Een aantal intensieve veehouderijen bevinden zich vlak bij natuurgebieden. Dat betekent dat ze op geen enkele wijze meer kunnen uitbreiden. Om deze bedrijven de helpende hand toe te steken is er een reconstructiewet gekomen. In deze wet moeten Landbouw ontwikkelingsgebieden (LOG‘s) worden gecreëerd waar deze bedrijven naartoe kunnen verhuizen.

Lees verder
16 maart 2006

SP Statenfractie wil opheldering over LOG's

De SP in Provinciale Staten heeft het provinciebestuur gevraagd om opheldering te geven over de invulling van de landbouwontwikkelingsbieden (LOG) bij Weert en Nederweert. De partij wil vooral dat GS uitleggen hoe de recente ontwikkelingen in beide gemeenten zijn te rijmen met de Reconstructiewet.

Lees verder
10 april 2003

Betoog tuin 'De Toerist'

Als raadslid zit je er voor ‘de mensen’. Maar dat niet alleen. Het is ook je taak om alle belangen af te wegen en de mogelijke consequenties van je daden te betrekken in je besluitvorming.

Lees verder

U bent hier