h

Groen

18 december 2006

SP vraagt om Milieu Effect Rapportage voor LOG's

Een aantal intensieve veehouderijen bevinden zich vlak bij natuurgebieden. Dat betekent dat ze op geen enkele wijze meer kunnen uitbreiden. Om deze bedrijven de helpende hand toe te steken is er een reconstructiewet gekomen. In deze wet moeten Landbouw ontwikkelingsgebieden (LOG‘s) worden gecreëerd waar deze bedrijven naartoe kunnen verhuizen.

Lees verder
26 april 2006

SP stelt vragen over luchtkwaliteit in Weert

Fijnstof in NederlandOnlangs is door het ministerie van VROM een kaart gepubliceerd waarop de concentraties zogenaamd fijn stof in de atmosfeer in Nederland uitgebeeld worden. Uit deze kaart is op te maken dat in Limburg alleen Weert en Venlo de Europese normen op concentraties van fijn stof worden overschreden. Reden voor de SP om te vragen wat de gemeente hier aan gaat doen.

Lees verder
8 april 2006

SP wil meer aandacht voor klimaatbeleid in gemeentebegroting

Groen(er) en linkserDe SP heeft aan de raad voorgesteld om met betrekking tot het klimaatbeleid enkele concrete doelstellingen in de 'programmabegroting' op te nemen. De gemeente heeft volgens de SP een verantwoordelijkheid in het in samenhang en evenwicht brengen van de sociale, ecologische én economische dimensies van ontwikkeling. Alleen zo kunnen de huidige generaties gezond, veilig en in welvaart leven met behoud van de mogelijkheden voor toekomstige generaties om dat ook te kunnen doen. Enkele voorstellen zijn vervat in een voorstel voor duurzaamheidsbeleid

Lees verder
1 april 2006

Gemeente in reactie: 'afvalproblemen Serviliusstraat bekend'

De gemeente Weert heeft gereageerd op een brief van de SP over ervaringen tijdens een bezoek aan de flats op de Serviliusstraat op Keent.

Lees verder
16 maart 2006

SP Statenfractie wil opheldering over LOG's

De SP in Provinciale Staten heeft het provinciebestuur gevraagd om opheldering te geven over de invulling van de landbouwontwikkelingsbieden (LOG) bij Weert en Nederweert. De partij wil vooral dat GS uitleggen hoe de recente ontwikkelingen in beide gemeenten zijn te rijmen met de Reconstructiewet.

Lees verder
10 februari 2006

Weerter "rekenkamer" onderzoekt fouten rond verkoop milieustraat, op voorstel van de SP

De Weerter rekenkamer heeft in haar vergadering van 26 januari jl. als eerste onderzoeksonderwerp gekozen “procedures bij transacties in het kader van vervreemding van onroerende zaken”. Dit onderzoek vormt voor de rekenkamer het onderzoeksprogramma voor de eerste helft van 2006. Aanleiding is de schadeclaim bij de verkoop van de milieustraat. De SP heeft in november juist dit onderwerp ingediend als suggestie. Weekblad Land van Weert en Weert TV hebben over de zaak regelmatig bericht.

Lees verder
11 januari 2006

Biomassacentrale Nederweert NEE

Er zijn plannen om in Nederweert op een terrein aan de Kanaaldijk een biomassacentrale te bouwen. In de media zijn hierover berichten verschenen en een bewonersorganisatie heeft zich opgeworpen tegen de plannen. Herman Beuvens en Diny Nagel hebben gesprekken gevoerd en naslag gedaan en doen kort verslag van hun bevindingen.

Lees verder
23 november 2005

Schone lucht van levensbelang, ook in Weert

Uit elk onderzoek blijkt dat dat een van de grootste zorgen van de burgers is dat er in de toekomst nog schone lucht is. Weert heeft echter - in tegenstelling tot andere gemeenten - niet eens een kaart van waar de lucht slecht is en waar die beter is. De SP heeft hierover aan de bel getrokken.

Lees verder
22 september 2005

ProgrammaPolitiek Café ‘De Tomaat’ over Natuur en Milieu op 29 september

Politiek CaféOp donderdag 29 september (19u30 zaal open) opent politiek café ‘De Tomaat’ voor het eerst zijn deuren in muziekcentrum De Bosuil te Weert-Boshoven met het thema ‘Weert – stad in het groen?!?’. De toegang is gratis, dus komt allen!

Lees verder
8 september 2005

Plan-Dillenburg afgeschoten door raad, na actie bewoners en SP

DillenburgDe raadscommissie Ruimtelijke Ordening heeft uitgesproken dat zij de bouw van woningen op de locatie Dillenburg-Oudenakkerstraat ongewenst acht. Het College van B&W wilde hier tien starterswoningen realiseren. Daarvoor moest een stuk natuur, ingeklemd tussen huizen en flats, wijken. Na acties van de omwonenden en de SP heeft wethouder Verheggen de plannen ingetrokken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier