h

Natuurmonumenten: geen verkeerde gang van zaken rond bomenkap in De Krang

23 januari 2018

Natuurmonumenten: geen verkeerde gang van zaken rond bomenkap in De Krang

Naar aanleiding van het bericht over houtkap in natuurgebied De Krang heeft de SP contact gehad met onder andere buurtbewoners, particulieren die met toestemming van Natuurmonumenten bomen kappen in het gebied en met de Vereniging Natuurmonumenten zelf. Dat heeft voor opheldering gezorgd.

Natuurmonumenten besteed grootschalige houtkap doorgaans uit aan bosbouwers. Kleinere kapprojecten worden ook wel eens uitgevoerd door particulieren die het hout een tweede leven willen geven. Één zulk lokaal initiatief uit Weert kapt daarom op dit moment hout in natuurgebied De Krang. Zij willen een muziekkiosk bouwen met de omgezaagde stammen.

Bomen en met name takkenresten die in de afgelopen weken zijn gekapt kunnen door de natte ondergrond nog niet altijd uit het bos gehaald worden waardoor het er nu allemaal rommelig uitziet.

De gemeente is hiervan overigens allemaal op de hoogte en er is ook overleg over geweest met diverse groene verenigingen. Op 14 december heeft er een openbare informatiebijeenkomst plaatsgevonden aldus de initiatiefnemers.

Het doel van Natuurmonumenten is geleidelijk de uitheemse Amerikaanse eik uit haar bossen te verwijderen. Bij kap van bomen staat het natuurdoel altijd voorop.

Ook zijn er andere afspraken over beperkte kap in het gebied op percelen die door particulieren aan Natuurmonumenten zijn verkocht. De voormalige eigenaars mogen soms op deze stukken jaarlijks nog een bepaalde hoeveelheid hout kappen voor eigen gebruik. Op verzoek van boeren worden er soms ook langs de randen van akkers wat bomen gekapt of overhangende takken verwijderd.

Natuurmonumenten geeft aan dat ze benaderd is door diverse personen of partijen met het verzoek om te mogen kappen in het gebied. Die verzoeken zijn soms afgewezen.

Tot slot heeft de SP met buurtbewoners gesproken. Een groot aantal mensen vindt het nog steeds treurig dat er in hun ogen te massaal gekapt wordt. ‘Het doel is om enkel Amerikaanse eiken te verwijderen maar door de vallende eiken sneuvelen ook veel andere bomen. Op deze manier staat er over twee jaar niks meer’, zo regeerde een buurtbewoner telefonisch.

Natuurmonumenten begrijpt dat de kap van bomen altijd gevoelig ligt en zal komend jaar extra uitleg geven aan geïnteresseerden over het bosbeheer in het gebied. Dit heeft de vereniging twee weken geleden ook gedaan in de Laurabossen. 'Mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat het bos verdwijnt, op termijn ontstaat er een mooier en gevarieerder bos waar meer planten en dieren zich thuis voelen, ' aldus de vereniging.

De SP is door Natuurmonumenten uitgenodigd om op korte termijn uitgebreid bijgepraat te worden over wat er allemaal speelt in het gebied. Uiteraard heeft de SP aangegeven daar graag op in te gaan. Ook zal de partij in gesprek blijven met de buurtbewoners.

U bent hier