h

Statiegeldalliantie groeit als kool

7 februari 2018

Statiegeldalliantie groeit als kool

Eind vorig jaar was Weert de eerste gemeente in Limburg die zich aansloot bij de zogenaamde statiegeldalliantie. Deze alliantie pleit er in Nederland en België voor om ook statiegeld te heffen op blikjes en kleine flesjes en zo rommel op straat te verminderen. Het initiatief groeit als kool en krijgt steeds meer belangrijke steun.

Dat Weert zich heeft aangesloten bij de statiegeld alliantie was een initiatief van SP raadslid Karin Duijsters. Zij zet zich al langer in vóór het terugdringen van zwerfvuil op straat. Eind vorig jaar diende ze een motie in waarin de gemeente werd opgeroepen om zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. Die motie werd aangenomen en de gemeente sloot zich vervolgens aan.  Duijsters: “Het indienen van een SP motie samen DUS Weert, statiegeld op kleine flesjes en blikjes tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente, heeft gewerkt als een sneeuwbal. Weert loopt voorop in de strijd tegen zwerfafval. Daar doe je het toch voor!"

Vandaag werd bekend dat ook de gemeente Leudal en het Pieterpad zich er bij aansluit. Eerder sloten onder andere Venlo en Maastricht zich ook al aan.

De statiegeldalliantie telt inmiddels 216 partners. Het gaat om gemeenten, consumentenorganisaties, afvalbedrijven, milieuorganisaties, vrouwenbewegingen en andere bedrijven. Zij maken zich sterk voor de inzameling van petflessen en blikjes. Jaarlijks belanden in Nederland naar schatting 50 tot 100 miljoen plastic flesjes en 100 tot 160 miljoen blikjes op straat of in de vuilnisbak.

Later dit jaar, in maart, is er een debat over het uitbreiden van het statiegeldsysteem in de Tweede Kamer.

Statiegeld kleine flesjes en blikjes

U bent hier