h

Raadslid Karin Duijsters trapt World Cleanup Day af

1 oktober 2018

Raadslid Karin Duijsters trapt World Cleanup Day af

Foto: Ibrahim Doslu

Zaterdag 15 september stond in het teken van World Cleanup Day. Ook in Weert werden er opruimacties georganiseerd door Moonen Packaging, in samenwerking met Renewi, PSW en de Gemeente Weert. 

De actie werd bij basisschool Aan de Bron afgetrapt door Ge Moonen en raadslid Karin Duijsters, waarna ruim 50 mensen verspreid over diverse wijken in Weert aan de slag gingen met het opruimen van zwerfafval. In totaal werd er maar liefst 140 kg afval opgeruimd!

Karin Duijsters: “De gemeente Weert is erg blij met deze initiatieven om de gemeente Weert zwerfvuilvrij te maken. Met deze acties proberen we inwoners van Weert bewust maken wat voor invloed het heeft als afval zomaar achteloos op straat wordt gegooid in plaats van in de prullenbak”.

De SP in Weert hecht veel waarde aan milieu en duurzaamheid. Daarom werd de motie ‘statiegeld op kleine flesjes en blikjes’ tijdens de begrotingsbehandeling in 2017 ingediend en aangenomen. Hoewel de gemeente zelf geen statiegeld in kan voeren, heeft zij een belangrijk standpunt ingenomen in de maatschappelijke discussie over het wel of niet invoeren van statiegeld op blikjes en plastic flesjesSindsdien hebben veel maatschappelijke organisaties uit Nederland en België de krachten gebundeld om de regering in beide landen ertoe te bewegen statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren. 

U bent hier