h

Groen

16 oktober 2011

SP komt met voorstel over eerlijker delen

De SP heeft in de Weerter gemeenteraad een voorstel ingebracht om eerlijker te delen. De partij wil dat de gemeentelijke afvalstoffenheffing op een andere manier geheven wordt waardoor de lagere inkomensgroepen worden ontzien zonder dat hogere inkomensgroepen enorm meer gaan betalen.

Lees verder
5 september 2011

SP Limburg: geen proefboringen schaliegas

De Statenfractie van de SP wil dat er geen vergunning wordt afgegeven voor proefboringen naar schaliegas in de regio Weert. De SP wil dat er eerst een gedegen en onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de risico's en effecten van deze boringen en stelde hierover vandaag schriftelijke vragen aan het provinciebestuur.

Lees verder
8 juni 2011

Weert stemt tegen VNG akkoord

Weert hoort bij de 13,4% van de Nederlandse gemeenten die het zogenaamde 'bestuursakkoord' dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gesloten met de regering niet steunt. Gemeenten krijgen meer taken en minder geld. Alle partijen in de gemeenteraad droegen burgemeester Dijkstra onlangs op niet in te stemmen met het akkoord.

Lees verder
20 april 2011

College neemt vergaande maatregelen om verkeerde kap bomen te voorkomen

kap bij annamolenDoor een fout werden onlangs zes bomen bij de St Annamolen in het buitengebied van Keent per ongeluk gekapt door de gemeente Weert. Helaas was dit niet de eerste keer dat door een misverstand bomen ten onrechte gekapt werden. De SP vroeg daarom om maatregelen van de gemeente om dit vanaf nu echt te voorkomen.

Lees verder
20 december 2010

Nog steeds problemen rond ondergrondse vuilcontainers

GrofvuilOndanks dat de SP in de gemeenteraad al enkele keren op maatregelen aandrong blijft de partij klachten binnen krijgen over het illegaal dumpen van afval rond ondergrondse vuilcontainers. Toezeggingen van het college van burgemeester en wethouders over verbeteringen lijken dus nog niet overal merkbaar. Reden voor de socialisten om opnieuw aan de bel te trekken.

Lees verder
11 november 2010

Onderzoek mogelijkheden ophalen chemisch afval

GrofvuilDe gemeente gaat op verzoek van de SP de mogelijkheden onderzoeken om chemisch afval aan huis op te halen. Uit een peiling van de SP in 2008 bleek dat de Weerter burger de chemokar in enige vorm graag ziet terugkeren.

Lees verder
28 september 2010

SP, PvdA en D66 willen duidelijkheid over verplaatsing Lemmers

Kippetjes vrij en blij, zoals het altijd zou moetenOppositiepartijen PvdA, SP en D66 in de Weerter gemeenteraad willen opheldering over de verplaatsing van het pluimvee- en eierverwerkingsbedrijf Lemmers Foodgroup uit Weert. Het bedrijf moet verplaatst worden vanwege het op illegaal grote schaal verwerken van eieren in het buitengebied van Laar. De zaak rond het bedrijf speelt al jaren maar leek vorig jaar opgelost, Lemmers stemde uiteindelijk zelf met verplaatsing in nadat de gemeente rechtzaken definitief had gewonnen.

Lees verder
6 augustus 2010

Behoud plantsoen Nassaulaan weer stap dichterbij

De kerk van Moesel zoals ze er waarschijnlijk nog vele jaren uit zal blijven zienHet niet-doorgaan van het volbouwen van het plantsoen aan de Nassaulaan voor de Verrezen Christuskerk in Moesel is weer een stap dichterbij. Eerder werd al bekend dat drukkerij Theunissen afzag van haar nieuwbouwplannen in het fraaie stukje groen, nu heeft ook de Turkse bakker een alternatief plan ingediend voor het volbouwen van het plantsoen.

Lees verder
17 juli 2010

Gemeente pakt rommel rond afvalcontainers aan

afvalcontainerNa een oproep van SP en D66 heeft wethouder Litjens toegezegd dat de situatie rond afvalcontainers bij flats en winkelcentra in Weert snel zal verbeteren. Hij heeft al opdracht gegeven vaker en slimmer te legen. In oktober wordt een meer vergaand plan van aanpak gepresenteerd.

Lees verder
24 juni 2010

SP blij met nieuw initiatief Kringloopwinkel

kringlooplogoDe SP is blij dat eindelijk uitzicht is op een nieuwe Kringloopwinkel en gratis thuisophaalservice van gebruikte goederen. In een komende vergadering van de gemeenteraad wordt een voorstel hiervoor besproken. In het verleden heeft de SP zich binnen en buiten de raad ingezet voor deze duurzame vorm van hergebruik.

Lees verder

Pagina's

U bent hier