h

SP, PvdA en D66 willen duidelijkheid over verplaatsing Lemmers

28 september 2010

SP, PvdA en D66 willen duidelijkheid over verplaatsing Lemmers

Kippetjes vrij en blij, zoals het altijd zou moetenOppositiepartijen PvdA, SP en D66 in de Weerter gemeenteraad willen opheldering over de verplaatsing van het pluimvee- en eierverwerkingsbedrijf Lemmers Foodgroup uit Weert. Het bedrijf moet verplaatst worden vanwege het op illegaal grote schaal verwerken van eieren in het buitengebied van Laar. De zaak rond het bedrijf speelt al jaren maar leek vorig jaar opgelost, Lemmers stemde uiteindelijk zelf met verplaatsing in nadat de gemeente rechtzaken definitief had gewonnen.

Om een faillissement te voorkomen vroeg Lemmers de gemeente om een tijdelijke ontheffing zodat het bedrijf open kan blijven totdat de verplaatsing een feit is. Vandaag loopt de termijn waarbinnen Lemmers stukken op tafel moet leggen die bewijzen dat de ontheffing inderdaad tijdelijk is af.

Het bedrijf wil verplaatsen naar Nederweert. D66, SP en PvdA willen weten of de gemeente Nederweert alle stukken van het bedrijf heeft die nodig zijn voor het aanvragen van een bouwvergunning. Ook willen de partijen weten of Nederweert in principe aan zo’n vergunning mee wil werken.

Tot slot wil de oppositie weten wat de gemeente gaat doen als Lemmers zich niet aan zijn verplichtingen houdt.

De brief van PvdA, SP en D66 aan het college van B&W


Weert, 27 september 2010

Betreft: vragen stand van zaken Lemmers Foodgroup BV. Mondelinge beantwoording in de info bijeenkomst van 5 oktober 2010.

Geacht College,

Op 28 september aanstaande verloopt de termijn, waarbinnen het bedrijf de benodigde concrete stukken aan uw College kan voorleggen, waaruit blijkt dat gevraagde tijdelijke ontheffing inderdaad van tijdelijke aard is.

Wij hebben een aantal vragen die wij graag in de info avond van 5oktober 2010 beantwoord willen zien:

  • Weet u of de gemeente Nederweert de beschikking heeft over alle gevraagde en benodigde stukken die nodig zijn om de vergunning aanvra(a)g(en) in behandeling te nemen of dat de gemeente Nederweert nog aanvullende informatie van het bedrijf moet ontvangen?
  • Beschikt u over een principebesluit van de gemeente Nederweert tot planologische medewerking?
  • Als u op de 2 bovengenoemde vragen ja antwoord wat is dan het vervolgtraject. Hoe gaat u een en ander borgen zodat termijnen niet overschreden worden?
  • Als u op de 2 bovengenoemde vragen nee antwoord wat is dan het vervolgtraject? Hoe gaat de procedure t.a.v. de dwangsom zijn beslag krijgen?

Wij zien u antwoorden graag tegemoet in de info avond van 5 oktober 2010.

Met vriendelijke groet,

PvdA Weert
C.Beenders-van Dooren

SP Weert
H.Beuvens

D66 Weert
M. Stokbroeks

SP grotendeels eens met besluit gemeente rond Lemmers Food

U bent hier