h

Gemeente pakt rommel rond afvalcontainers aan

17 juli 2010

Gemeente pakt rommel rond afvalcontainers aan

afvalcontainerNa een oproep van SP en D66 heeft wethouder Litjens toegezegd dat de situatie rond afvalcontainers bij flats en winkelcentra in Weert snel zal verbeteren. Hij heeft al opdracht gegeven vaker en slimmer te legen. In oktober wordt een meer vergaand plan van aanpak gepresenteerd.

In de raadsvergadering van 15 juli werd een motie ingediend door SP en D66 gezamenlijk. Na deze toezegging van de wethouder was de motie overbodig geworden. De tekst van de motie:

Overwegende dat,
 • er in Weert 25 brengpunten voor plastic afval zijn;
  rondom deze 25 brengpunten in Weert veel rommel ligt;
  deze rommel wordt veroorzaakt doordat de bakken vaak vol zijn en doordat spullen niet in de afvalbakken passen;
  deze verrommeling niet goed is voor het straatbeeld in Weert en kan leiden tot onveilige situaties,
 • bij appartementencomplexen ondergrondse vuilcontainers zijn waarin bewoners hun huisvuil kunnen deponeren;
  de chipkaarten voor de afvalbakken bij appartementencomplexen in veel gevallen niet werken waardoor niet alleen de bewoners van de appartementen, maar iedereen er zijn afval in kan doen, hetgeen niet de bedoeling is;
  de bewoners van de appartementen weliswaar afvalstoffenheffing betalen maar dat de gemeente in gebreke blijft daarvoor een kwalitatief goede prestatie te leveren,
 • Draagt het college op:

 • vaker dan thans het geval is de afvalbakken te legen en de naast de afvalbakken staande rommel te verwijderen;
  binnen 6 maanden een plan van aanpak hiertoe in de commissie Ruimtelijke Zaken te bespreken,
 • En gaat over tot de orde van de dag.

  SP D66

  U bent hier