h

SP Limburg: geen proefboringen schaliegas

5 september 2011

SP Limburg: geen proefboringen schaliegas

De Statenfractie van de SP wil dat er geen vergunning wordt afgegeven voor proefboringen naar schaliegas in de regio Weert. De SP wil dat er eerst een gedegen en onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de risico's en effecten van deze boringen en stelde hierover vandaag schriftelijke vragen aan het provinciebestuur.

Afgelopen week maakte Dagblad De Limburger melding van het feit dat een Brits bedrijf vergunningen heeft aangevraagd om in de regio Weert proefboringen te doen naar schaliegas. Schaliegas is een vorm van aardgas, wat diep in de grond in steenlagen ligt opgeslagen. Enige tijd geleden werd er een vergunning afgegeven voor proefboringen naar schaliegas in Boxtel. De SP stelt dat eerst een diepgaand onderzoek moet worden uitgevoerd naar de milieueffecten van deze boringen alvorens in Brabant de boor in de grond gaat. In de tussentijd moeten er uiteraard niet nóg meer vergunningen worden afgegeven.

SP-woordvoerder Ben Rewinkel wil weten of de Provincie verantwoordelijk is voor het afgegeven van vergunningen voor deze proefboringen. Ook vraagt zij de gedeputeerde naar de risico's van proefboringen op van vervuiling van het grondwater, geluidoverlast, bodemdaling, aardschokken en aantasting van waardevolle landschappen.


In rose het gebied waar de kans groot is dat er schaliegas gevonden kan worden (bron TNO). In rood het gebied rond Weert (zwart) waarvoor het Britse bedrijf Hutton Energy een vergunning wil om er proefboringen uit te voeren.

 

U bent hier