h

Groen

17 maart 2016

Een moeras op het voetbalveld in plaats van een weg

Vijf jaar geleden werd het verstandige besluit genomen om de Roermondseweg, of N280, bij Weert niet te verleggen naar de zuidzijde van de spoorlijn. Het verzet tegen deze plannen werd aangevoerd door de SP en was succesvol. Nu zijn er betere plannen in dat gebied. 

Foto: Nicole Peeters / SP Weert
Lees verder
8 maart 2016

Winning van schaliegas in Weert weer stap verder weg

Door een besluit van de Tweede Kamer om de winning van schaliegas in ieder geval tot 2023 niet toe te staan is het aanboren van deze omstreden brandstof in Nederland weer een stap verder weg. Weert is of was ook in beeld als ‘zoekgebied’ naar schaliegas.

Foto: Anita Starzycka / Creative Commons picture search

Lees verder
15 december 2015

Waterschap: beverdam in overleg met boeren verwijderd

Foto: fam. van den Hurck / SP Weert

Begin november stelde de SP vragen aan het Waterschap Peel en Maasvallei over het verwijderen van de beverdam die sinds eind vorig jaar herhaaldelijk door een bever wordt gebouwd in de Houtstraatlossing. De SP en ook omwonenden zagen geen directe aanleiding voor het verwijderen van de dam maar het Waterschap wel op basis van het advies van een deskundige.

Lees verder
2 november 2015

Waarom wordt de beverdam in de Houtstraatlossing steeds weggehaald?

Foto: fam. van den Hurck / SP Weert

Sinds enige tijd is er in het natuurgebied de Moeselpeel in Weert een bever actief. In een bocht in de Houtstraatlossing vlakbij de aansluiting op de Leukerbeek heeft het dier een dam gebouwd. De dam wordt regelmatig verwijderd maar de bever laat zich niet kisten en bouwt steeds een nieuwe. De SP vindt het jammer dat de dam steeds wordt weggehaald en heeft navraag gedaan bij het Waterschap en Natuurmoumenten.

Lees verder
2 oktober 2015

Nieuw plan Blauwe Meertje: grote felicitatie aan groene verenigingen en toekomstige recreanten

Foto: Nicole Goubet - Peeters / SP Weert

Na een jarenlange discussie nam de gemeenteraad van Weert gisteren een besluit over de toekomst van de zandafgraving aan de Herenvennenweg, beter bekend als het ‘Blauwe Meertje’. Een ingewikkeld besluit. Want de Centrale Zandwinning Weert (CZW) wil meer zand winnen, veel mensen willen zich straks kunnen vermaken rond de plas, en anderen willen maximaal aandacht voor de natuur. Een puzzel.

Lees verder
23 juni 2015

Kap bomen Roermondseweg zo goed als van de baan

Foto: Nico van den Bent

In een brief van Gedeputeerde Geurts aan de Limburgse Provinciale Staten en de Weerter gemeenteraad wordt voorgesteld om de Roermondseweg in Weert niet te verbreden en daarom ook de vierhonderd bomen langs de weg niet te kappen. Deze kap waartegen de SP zich fel verzet heeft lijkt daarmee dan ook zo goed als van de baan.

Lees verder
21 mei 2015

´Onzin om hier de zaag in te zetten´

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

Verontwaardiging bij SP-Statenleden Bram Schaminée en Peter Visser die gisteravond kwamen kijken naar de bomen langs de Roermondseweg in Weert. Samen met Weerter SP fractievoorzitter Jeroen Goubet, commissielid Nico van den Bent en een aantal jongeren van ROOD werd een korte wandeling langs de N280 gemaakt.

Lees verder
19 mei 2015

Ook college van B&W wil geen bomenkap

Foto: Nico van den Bent

In de commissievergadering Ruimte afgelopen dinsdag vroeg SP-commissielid Nico van den Bent om het onderwerp 'bomenkap N280' op de agenda te zetten. ook D66 stelde vragen aan het college. de reactie was duidelijk.

Lees verder
14 mei 2015

Politie maakt einde aan protestactie SP-jongeren tegen bomenkap N280

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

ROOD, de jongerenorganisatie van de Weerter SP voerde vandaag onaangekondigd actie tegen het kappen van de 400 bomen langs de Roermondseweg. Door zelfgemaakte protestborden aan de bomen te bevestigen wilden ze de aandacht op de belachelijke kapplannen van de provincie vestigen. Het duurde echter niet lang voordat de politie verscheen.

Lees verder
12 mei 2015

Statenfractie stelt vragen over bomenkap N280

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

De provinciale SP heeft aan de Gedeputeerde Staten van Limburg (het provinciebestuur) vragen gesteld over de voorgenomen bomenkap langs de Roermondseweg in Weert. Dit plan van de provincie kwam onlangs als een complete verassing omdat in eerdere verbeteringsplannen voor de weg de bomen konden blijven staan. In navolging van de Weerter politiek wil de provinciale SP nu dus ook duidelijkheid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier