h

Groen

13 april 2017

Milieucrimineel Moeselpeel opgepakt

Foto: Foto Weertdegekste / www.weertdegekste.nl

De politie heeft gisteren een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij diverse milieudelicten. Het gaat daarbij onder andere om de illegale opslag van chemisch afval aan de Moeselpeelweg en de voormalige scheepswerf in Weert.

Lees verder
16 februari 2017

Reinigingsdienst Weert mag niet lijden onder fusie Van Gansewinkel

Foto: Weertdegekste / Weertdegekste.nl

Op 15 februari heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit (ACM) haar goedkeuring gegeven aan de voorgenomen fusie tussen Van Gansewinkel en Shanks. Daarbij is aangekondigd dat met de fusie banen komen te vervallen. Aantallen en gevolgen voor Weert of mensen uit Weert is nog niet bekend.

Lees verder
20 januari 2017

Weert gaat zieke kastanjes bij wijze van proef behandelen

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

De gemeente wil enkele kastanjebomen die geïnfecteerd zijn met de kastanjebloedingsziekte bij wijze van proef een warmtebehandeling gaan geven. Dat is de uitkomst van een presentatie en een klein inspectierondje langs enkele zieke bomen in Weert. Ook de SP was uitgenodigd omdat de partij eind vorig jaar vragen stelde over de warmtebehandeling.

Lees verder
27 december 2016

Krijgen zieke kastanjebomen in Weert een behandeling of de zaag?

Foto: onbekend / Universiteit van Wageningen

Sinds 2002 worden kastanjebomen in Nederland geteisterd door de zogenaamde bloedingziekte. In de afgelopen twee jaren worden er door het hele land opmerkelijke resultaten geboekt met een zogenaamde warmtebehandeling. Bijna alle bomen komen erbovenop en de behandeling is bovendien goedkoper dan kap. De SP wil weten of Weert ook al kiest voor genezing in plaats van omzagen.

Lees verder
17 december 2016

SP wil dat gifmenger bij Moeselpeel opgedoekt wordt

Foto: Foto Weertdegekste / www.weertdegekste.nl

Deze week paste de gemeente Weert bestuursdwang toe op een ‘metaalrecyclingsbedrijf’ nabij natuurgebied de Moeselpeel. ‘Gifmenger’ is een betere omschrijving. Op het terrein stonden illegaal ongeveer honderd vaten met vloeibaar chemisch afval verstopt. Recentelijk zijn er schadelijke stoffen in de grond  gelekt. Het is niet de eerste keer dat het 'bedrijf' de fout in gaat.

Lees verder
8 november 2016

Bezuinigingen op groenonderhoud gaan niet door

Foto: onbekend / www.weertdegekste.nl

Er wordt niet bezuinigd op het groenonderhoud. Dat heeft de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling besloten. De ‘groenomvorming’ maakte heel wat tongen los in Weert en de manier van presenteren door de gemeente verdiende geen schoonheidsprijs.

Lees verder
6 november 2016

Bladkorven per direct terug

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Waar politiek meestal stroperig is kunnen dingen soms verassend snel gaan. Afgelopen woensdag zorgde de SP ervoor dat er een meerderheid in de gemeenteraad ontstond vóór het terugplaatsen van de bladkorven in Weert. Nu staan ze er al.

Lees verder
5 november 2016

Rapport buurtpeiling overhandigd aan wethouder Sterk

Foto: Nico van de Bent / SP Weert

Namens het bestuur van de SP afdeling Weert overhandigde Ibrahim Doslu afgelopen donderdag een rapport met daarin de resultaten van een uitgebreid buurtonderzoek aan wethouder Sterk. De SP vroeg de inwoners van Boshoven eerder dit jaar naar hun mening over het geluidsscherm langs de Ringbaan Noord en enkele andere zaken die in de wijk spelen.

Lees verder
3 oktober 2016

Begroting 2017: financieel op orde, ruimte om ingeslagen weg voort te zetten

De begroting van de gemeente Weert laat voor 2017 en de jaren daarna een structureel voordelig saldo zien. In de voorgaande jaren is mede door Rijksbeleid bezuinigd. Daarnaast zijn noodzakelijke investeringen in ICT-voorzieningen en personeel uitgebleven. Het is het college van Weert Lokaal, VVD en SP het afgelopen jaar gelukt om dit op te pakken en hieraan te werken. Zelfs in combinatie met het financieel op orde brengen van het gemeentelijk huishoudboekje. Hierover is de SP fractie positief en zij ziet daarnaast ook ruimte voor verder sociaal beleid.

Lees verder
14 september 2016

Gemeente werkt met waterschap aan oplossing nieuwe wateroverlast Boshoven

Foto: Sjoerd van Hoof / weertdegekste.nl

Naar aanleiding van vragen gesteld door de SP tijdens de informatiebijeenkomst Ruimte gaf wethouder Litjens aan dat er samen met het Waterschap gezocht wordt naar een oplossing voor nieuwe wateroverlast in de wijk Boshoven. Met name de Tobbersdijk lijkt de laatste tijd na hoosbuien vaker blank te staan en ook de kruising van de Boshoverweg met De Burcht is een bekende probleemplek.

Lees verder

Pagina's

U bent hier