h

Krijgen zieke kastanjebomen in Weert een behandeling of de zaag?

27 december 2016

Krijgen zieke kastanjebomen in Weert een behandeling of de zaag?

Foto: onbekend / Universiteit van Wageningen

Sinds 2002 worden kastanjebomen in Nederland geteisterd door de zogenaamde bloedingziekte. In de afgelopen twee jaren worden er door het hele land opmerkelijke resultaten geboekt met een zogenaamde warmtebehandeling. Bijna alle bomen komen erbovenop en de behandeling is bovendien goedkoper dan kap. De SP wil weten of Weert ook al kiest voor genezing in plaats van omzagen.

Bomen hebben een belangrijke rol. Zowel in de stad als op het platteland vormen ze de ruggengraat van het groen. Een boom is een ecosysteem op zich en verdient de ruimte om zich te kunnen ontwikkelen.

Helaas lukt dit met name binnen de bebouwde kom niet altijd. Bomen in de stad hebben het per definitie moeilijker dan hun soortgenoten daarbuiten. Door menselijk handelen, ruimtegebrek, bodemverharding, watergebrek, voedingsstoffengebrek, stress, enzovoorts worden bomen in de stad sneller ziek en ze gaan vaak eerder dood. Eerder dit jaar moesten er in Weert nog ruim tweehonderd omgezaagd worden.

Zo’n veertig procent van de kastanjebomen in Nederland heeft te leiden onder de zogenoemde ‘bloedingziekte’, die veroorzaakt wordt door een bacterie. De voor mensen overigens ongevaarlijke bacterie dook in Nederland in 2002 voor het eerst op. Voor gezonde kastanjebomen is er een groot besmettingsgevaar.

Foto: onbekend / Universiteit van Wageningen
Bloedingziekte bij een kastanjeboom

Er worden de laatste tijd opmerkelijke resultaten geboekt met een warmtebehandeling. Geïnfecteerde plekken op de stam en dikkere takken van de boom worden omwikkeld met slangen waardoor gedurende enige tijd water van zo’n veertig graden Celsius gepompt wordt. Het geheel wordt met isolatiemateriaal afgedekt. Door de warmte gaat de bacterie dood. Het slagingspercentage van de behandeling is bijna honderd procent.

De SP wil daarom van de gemeente weten of bekend is hoeveel kastanjebomen er in Weert ziek zijn. En of deze een warmtebehandeling gaan krijgen. Want zo een behandeling houdt de boom in leven en is trouwens ook nog eens goedkoper dan kappen. De gemeente moet binnen enkele weken antwoord geven op de vragen.

U bent hier