h

Rapport buurtpeiling overhandigd aan wethouder Sterk

5 november 2016

Rapport buurtpeiling overhandigd aan wethouder Sterk

Foto: Nico van de Bent / SP Weert

Namens het bestuur van de SP afdeling Weert overhandigde Ibrahim Doslu afgelopen donderdag een rapport met daarin de resultaten van een uitgebreid buurtonderzoek aan wethouder Sterk. De SP vroeg de inwoners van Boshoven eerder dit jaar naar hun mening over het geluidsscherm langs de Ringbaan Noord en enkele andere zaken die in de wijk spelen.

Zo kwam er met name vanuit Boshoven veel protest tegen de inmiddels grotendeels teruggedraaide bezuinigingsplannen op het openbaar groen. Ook kwamen er bij de SP klachten binnen over de afwerking van het wijkpark achter het nieuwe geluidsscherm en de doorsteek voor fietsers daarin.

Foto: Nico van de Bent / SP Weert

Foto: Nico van de Bent / SP Weert

Met 77 bewoners die in de omgeving van het geluidsscherm wonen werd gesproken. Begin september organiseerde de SP een drukbezochte bewonersavond.

Uiteindelijk zijn de belangrijkste conclusies dat er tevredenheid is over het geluidsscherm. 43 procent van de ondervraagden heeft minder last van verkeerslawaai. Samen met de 33 procent  die geen last en achttien procent die weinig verschil merkt betekend dit dat het geluidsscherm een verbetering is. Slechts zes procent ervaart meer lawaai.

Minder tevredenheid is er over de doorsteek voor fietsers in het geluidsscherm. Tweederde van de ondervraagden ervaart de situatie erg gevaarlijk. Éénderde ziet geen probleem. De doorsteek is er op verzoek van buurtbewoners gekomen.

Foto: Nico van de Bent / SP Weert

Foto: Nico van de Bent / SP Weert

Over het parkje achter het geluidsscherm zijn de meningen bijna gelijk verdeeld. 51 procent is tevreden, 49 procent niet. Met name de afwerking, het gebrek aan prullenbakken, achtergelaten zwerfvuil en hangjongeren worden als vervelend ervaren. Hondenbezitters zouden graag zien dat er een ravotterein voor hun viervoeters aangelegd wordt.

Wethouder  Sterk nam het rapport ter plekke in ontvangst. Bestuurslid Ibrahim Doslu overhandigde het rapport samen met enkele Weerter SP’ers en buurtbewoners bij de Jongeren Ontmoetings Plek achter het geluidsscherm. Sterk verving wethouder Litjens die de avond ervoor onverwachts was afgetreden.

Na de overhandiging werd er nog een rondje door de wijk gemaakt om de situatie met eigen ogen te bekijken.

Aan de hand van het rapport wil de SP in gesprek met het College van B&W over verbeteringen.

Foto: Nico van de Bent / SP Weert

Foto: Nico van de Bent / SP Weert

Foto: Nico van de Bent / SP Weert

U bent hier