h

Buurtbewoners Boshoven en SP slaan handen ineen

3 september 2016

Buurtbewoners Boshoven en SP slaan handen ineen

Foto: Nico van den Bent

Op vrijdagavond kwamen de buurtbewoners van Boshoven en leden van de SP in Weert bij elkaar in buurthuis 't Kwintet. Tijdens deze avond werd het concept rapport besproken, wat vooraf was opgesteld na een peiling in de wijk over de tevredenheid over het geluidsscherm, en aangrenzende openbare voorzieningen.

Op basis van de ingevulde en geretourneerde enquêteformulieren is een concept rapport opgesteld. Dit rapport is van te voren door de geïnteresseerden bestudeerd. Tijdens de bijeenkomst werden dan ook de nodige aanvullingen gegeven op het concept rapport. 

De betrokken buurtbewoners en de SP kijken uit naar de verdere samenwerking, om zo de wijk te optimaliseren en een prettige leefomgeving te creëren. 

U bent hier