h

Geluidsoverlast Boshoven

5 november 2016

Rapport buurtpeiling overhandigd aan wethouder Sterk

Foto: Nico van de Bent / SP Weert

Namens het bestuur van de SP afdeling Weert overhandigde Ibrahim Doslu afgelopen donderdag een rapport met daarin de resultaten van een uitgebreid buurtonderzoek aan wethouder Sterk. De SP vroeg de inwoners van Boshoven eerder dit jaar naar hun mening over het geluidsscherm langs de Ringbaan Noord en enkele andere zaken die in de wijk spelen.

Lees verder
3 september 2016

Buurtbewoners Boshoven en SP slaan handen ineen

Foto: Nico van den Bent

Op vrijdagavond kwamen de buurtbewoners van Boshoven en leden van de SP in Weert bij elkaar in buurthuis 't Kwintet. Tijdens deze avond werd het concept rapport besproken, wat vooraf was opgesteld na een peiling in de wijk over de tevredenheid over het geluidsscherm, en aangrenzende openbare voorzieningen.

Lees verder
21 mei 2016

SP vraagt omwonenden geluidsscherm Boshoven om effect

Foto: Bert Peterse / SP Weert

In 2010 heeft de SP een buurtonderzoek uitgevoerd naar de geluidsoverlast. Hieruit bleek dat de helft van de bewoners in de Weerter wijk Boshoven die langs de Eindhovenseweg of Ringbaan Noord wonen ervaart geluidsoverlast van deze wegen. Hierop is uiteindelijk besloten een geluidsscherm langs de Ringbaan Noord te plaatsen en geen doorsteek in de geluidswal te maken ter hoogte van de Maessenburg.

Lees verder
21 mei 2016

SP presenteert nieuwe partijkrant op ledenbijeenkomst

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

Een kleine dertig SP’ers kwamen vrijdagavond bij elkaar in het Kwintet in Boshoven om over de actualiteit en de partij te praten. Ook werden de eerste twee exemplaren van de nieuwe Weerter SP-krant door raadsleden Jeroen Goubet en Bert Peterse overhandigd aan oud-raadsleden Herman Beuvens en Jan Tak. Zij verzekerden daarop dat het stokje goed overgedragen is!

Lees verder
23 juli 2015

Geluidsscherm Boshoven en oversteek

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert
De aanleg van het geluidsscherm Boshoven zal na de zomer van start gaan. Daarmee komt voor het einde van dit jaar de herinrichting van de omgeving en het geluidsscherm gereed. Weertdegekste meldt dat ook de oversteek Gouveneurlaan gehandhaaft blijft. Een wens van veel bewoners  die we als SP hebben bij gestaan.

Lees verder
15 juni 2014

Gemeente luistert naar bewoners Boshoven; fietsoversteek Gouverneurlaan blijft

Tachtig procent van de Boshovenaren die ondervraagd zijn door de gemeente over hoe het gebied rond het te bouwen geluidsscherm langs de Ringbaan Noord eruit moet komen te zien wil dat de fietsoversteek bij de Gouverneurlaan blijft. De gemeente heeft daarop besloten de oversteekplek niet te schrappen.

Lees verder
5 december 2012

SP informeert bewoners langs Ringbaan Noord

CentjesDe SP heeft de bewoners langs de Ringbaan Noord in de Weerter wijk Boshoven gefeliciteerd met hun succesvolle actie voor een geluidsscherm. Onlangs besloot de gemeenteraad hier definitief geld voor te reserveren.

Lees verder
9 november 2012

Geluidsscherm Ringbaan Noord definitief

Stapvoets rijden op de Ringbaan Noord. Op de achtergrond links huizen aan de Ravenburg en in de verte rechts de rotonde Eindhovenseweg.Tijdens de vergadering over de Weerter begroting voor 2013 vorige week reserveerde de gemeenteraad definitief geld voor de aanleg van een geluidsscherm langs de Ringbaan Noord in 2013. Een definitieve overwinning voor de bewoners ondanks dat met name de PvdA nog roet in het eten probeerde te strooien.

Lees verder
14 juni 2012

Gemeente gaat beter voorbereiden om verkeersoverlast te voorkomen

Stapvoets rijden op de Ringbaan Noord. Op de achtergrond links huizen aan de Ravenburg en in de verte rechts de rotonde Eindhovenseweg.Bij grote verkeersprojecten komt in de toekomst een nulmeting van verkeersbewegingen en neemt de gemeente een actieve rol als het gaat om het informeren van bewoners. Dat is de uitkomst van een discussie over de verkeersoverlast op en rond Boshoven door de in aanbouw zijnde turborotonde Ringbaan Noord - Eindhovenseweg. Aanleiding waren vragen van de SP en klachten van bewoners.

Lees verder
8 juni 2012

PvdA en D66 laten Boshoven stikken

De rotonde Ringbaan Noord - EindhovensewegGisteren dienden de partijen PvdA en D66 tijdens de voorjaarsnota, een vergadering waarin de gemeenteraad de koers voor het komende jaar uitzet, een voorstel in om geluidschermen rond de in aanleg zijnde turborotonde bij Boshoven te schrappen. De PvdA, die vlak daarvoor nog pleitte voor meer ´mensen´ en minder ´stenen´ in de voorjaarsnota, wilde als kille boekhouder het scherm schrappen om een half miljoen te besparen. Ten koste van de mensen in Boshoven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier