h

Gemeente gaat beter voorbereiden om verkeersoverlast te voorkomen

14 juni 2012

Gemeente gaat beter voorbereiden om verkeersoverlast te voorkomen

Stapvoets rijden op de Ringbaan Noord. Op de achtergrond links huizen aan de Ravenburg en in de verte rechts de rotonde Eindhovenseweg.Bij grote verkeersprojecten komt in de toekomst een nulmeting van verkeersbewegingen en neemt de gemeente een actieve rol als het gaat om het informeren van bewoners. Dat is de uitkomst van een discussie over de verkeersoverlast op en rond Boshoven door de in aanbouw zijnde turborotonde Ringbaan Noord - Eindhovenseweg. Aanleiding waren vragen van de SP en klachten van bewoners.

De SP is blij met deze resultaten voor de toekomst. "De klachten van bewoners zijn serieus genomen en er wordt hard gewerkt deze zo veel als mogelijk op te lossen," zegt SP-raadslid Bert Peterse. "De werkzaamheden aan de turborotonde zijn een omvangrijke klus die lang duurt. Al vroeg is er met bewoners gecommuniceerd, maar de gemeente heeft dat ook deels overgelaten aan de wijkraad van Boshoven. Echter is en blijft de gemeente verantwoordelijk en moet zij die verantwoordelijkheid ook nemen wat communicatie betreft. Dit moet bij grote projecten dan ook uitgebreid en uitputtend gebeuren. Beter te veel dan te weinig."

Peterse benoemt ook een ander punt: "Bij grote verkeersprojecten komt voortaan een nulmeting van de verkeersstromen. Dan weten we hoeveel auto's waar rijden, zodat bij omleidingen ook de overlast voor bewoners feitelijk is vast te stellen. Dat is nu niet vast te stellen op Boshoven. Voor Boshoven worden tijdelijke drempels op De Burcht gelegd, gelijk aan de Randweg Noord. Mogelijk dat hier een verkeersbesluit voor nodig is om een deel van De Burcht als 30 kilometerzone in te richten. De wethouder kon daarom niet aangeven wanneer deze drempels er komen, het streven is zo snel mogelijk. Na de werkzaamheden aan de turborotonde wordt de verkeerssituatie op De Burcht besproken en of daar structureel maatregelen nodig zijn."

 

SP wil feiten rond verkeersproblemen rotonde Eindhovenseweg

 

U bent hier