h

SP informeert bewoners langs Ringbaan Noord

5 december 2012

SP informeert bewoners langs Ringbaan Noord

CentjesDe SP heeft de bewoners langs de Ringbaan Noord in de Weerter wijk Boshoven gefeliciteerd met hun succesvolle actie voor een geluidsscherm. Onlangs besloot de gemeenteraad hier definitief geld voor te reserveren.

De SP verspreidde huis aan huis een pamflet. Op deze manier wordt een al bijna twee jaar durende actie van bewoners en de SP succesvol afgesloten. Ook kon de SP het niet nalaten om te wijzen op de boekhoudkundige manier waarop de PvdA hun klachten in de gemeenteraad afdeed. Maatregelen zouden niet nodig zijn, het geld kon beter anders besteed worden, dat kon men haarfijn op luchtfoto’s zien. De SP gaat liever bij de mensen langs.

Over hoe de maatregelen er precies uit gaan zien en over de planning van de bouw zal door de gemeente overleg gevoerd worden met het comité geluidsoverlast Oda.

Ook langs de Eindhovenseweg waar overlast is worden er verbeteringen uitgevoerd. De rijsnelheid is hier beperkt tot vijftig kilometer per uur en geluidsarm asfalt wordt bekeken.

Tijdens de begrotingsbehandeling in november werd er door Burgemeester en Wethouders ook toegezegd dat er een verlichting van de overlast moet komen voor bewoners langs de Suffolkweg-Zuid. Hoewel deze huizen pal aan de drukke provinciale weg liggen is er door bijvoorbeeld het aanbrengen van geluidsarm asfalt ook hier een verbetering te maken. De gemeente zegde de SP toe hierover met de provincie te gaan overleggen.

File op de Ringbaan Noord. De huizen op de achtergrond zijn in het volgend jaar verlost van geluidsoverlast.

Geluidsscherm Ringbaan Noord definitief

U bent hier