h

PvdA en D66 laten Boshoven stikken

8 juni 2012

PvdA en D66 laten Boshoven stikken

De rotonde Ringbaan Noord - EindhovensewegGisteren dienden de partijen PvdA en D66 tijdens de voorjaarsnota, een vergadering waarin de gemeenteraad de koers voor het komende jaar uitzet, een voorstel in om geluidschermen rond de in aanleg zijnde turborotonde bij Boshoven te schrappen. De PvdA, die vlak daarvoor nog pleitte voor meer ´mensen´ en minder ´stenen´ in de voorjaarsnota, wilde als kille boekhouder het scherm schrappen om een half miljoen te besparen. Ten koste van de mensen in Boshoven.

De SP voerde samen met een comité van buurtbewoners vorig jaar actie vóór maatregelen tegen de geluidsoverlast. De gemeente begon een onderzoek naar de mogelijkheden voor een geluidsscherm of iets dergelijks. Ze was het vervolgens met de SP en de bewoners eens dat maatregelen nodig zijn en stelde daar nu in haar voorjaarsnota een half miljoen voor beschikbaar. Tot vreugde van de SP. Actievoeren werkt.

PvdA en D66 wilden dat geld liever niet investeren in de leefbaarheid van de buurt en gaven aan dat een scherm ´wettelijk niet noodzakelijk was´. Ze negeerden hiermee een initiatief van onderop, vanuit de mensen. Mensen die niet voor niets in beweging komen omdat overlast ondraagbaar is geworden. Wetten of niet. Je zou toch anders verwachten van een partij die zegt te staan voor de arbeiders, voor de vrouw of de man in de straat.

Zichtbaar geïrriteerd beloofde SP raadslid Bert Peterse de twee partijen om de inwoners van Boshoven uitvoerig te informeren over hun voornemen om de schermen te schrappen. De PvdA verweet de SP daarop ´een populistische toon´.

Leden van het buurtcomité spraken vandaag al hun afschuw uit over het voorstel van de PvdA en D66, en ook hun blijdschap over dat het scherm er gewoon komt. Ook bedankten zij de SP voor haar volharding.

PvdA en D66 stonden helemaal alleen. De rest van de raad sloot zich aan bij de SP. De VVD maakte zelfs bezwaar tegen de opmerking over populisme van de PvdA en voegde eraan toe dat het niet uit te leggen zou zijn aan de inwoners van Boshoven om nu ineens géén schermen te plaatsen na een jaar van daar naartoe werken. Weert Lokaal pleitte ook vóór de investering in de leefbaarheid van de wijk aldus raadslid Frans Adriaens.

De SP is blij dat het scherm er komt. En de SP zal zich aan haar belofte houden om de mensen in Boshoven te informeren over dit asociale voorstel. De PvdA mag dat dan populisme noemen, de SP komt gewoon op voor mensen en wenst de ´sociaal´democraten veel succes met boekhouden.

Belangrijke overwinning voor comité geluidsoverlast Boshoven

U bent hier