h

Geluidsscherm Boshoven en oversteek

23 juli 2015

Geluidsscherm Boshoven en oversteek

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert
De aanleg van het geluidsscherm Boshoven zal na de zomer van start gaan. Daarmee komt voor het einde van dit jaar de herinrichting van de omgeving en het geluidsscherm gereed. Weertdegekste meldt dat ook de oversteek Gouveneurlaan gehandhaaft blijft. Een wens van veel bewoners  die we als SP hebben bij gestaan.

Uit het besluit van het college wordt niet duidelijk of de aanbesteding van de werkzaamheden voorziet in andere wensen van de omwonenden. Immers zou er een klankbordgroep worden gevormd waarin de bewoners en de wijkraad vertegenwoordigd zijn. Zij zouden samen bepalen hoe de inrichting van het gebied er uit zou komen te zien. Deze aanbestedingsmethode levert dan een gedragen ontwerp op. 

Als SP zien we veel in deze aanbestedingsmethode. Het zijn namelijk de bewoners die gebruik maken van de omgeving en dus terecht daar een doorslaggevende stem moeten hebben in het ontwerp en dergelijke. We zijn dan ook benieuwd naar het uiteindelijke ontwerp en of de punten van de klankbordgroep daar in zijn opgenomen. Zo ja, dan zou een dergelijke aanbestedingsmethode wel eens een goede vorm voor toekomst kunnen zijn.

U bent hier