h

Gemeente houdt woord, bewoners Boshoven zitten aan tafel bij gesprek geluidsoverlast

5 augustus 2013

Gemeente houdt woord, bewoners Boshoven zitten aan tafel bij gesprek geluidsoverlast

Langs de Ringbaan Noord bij Boshoven wordt een geluidsscherm of -wal aangelegd. De gemeenteraad besloot dat eind vorig jaar nadat bewoners ongeveer twee jaar actie hadden gevoerd voor maatregelen. Met het besluit tot de aanleg werd ook afgesproken dat de gemeente met bewoners in gesprek zou gaan over hoe de maatregelen eruit gaan zien.

Zo kan er bijvoorbeeld een geluidswal of een geluidsscherm aangelegd worden. Misschien is het nodig dat er een paar bomen gekapt worden.

De bewoners mogen in ieder geval meepraten. Vandaag vindt er een gesprek met de gemeente plaats. Ook de wijkraad is erbij. Los van wat er besloten gaat worden is het goed om te zien dat de gemeente deze koers inslaat, mensen actief bij dit soort projecten te betrekken. Een positieve zaak die navolging verdient.

Jeroen Goubet

Geluidsscherm Ringbaan Noord definitief

U bent hier