h

Gemeente werkt met waterschap aan oplossing nieuwe wateroverlast Boshoven

14 september 2016

Gemeente werkt met waterschap aan oplossing nieuwe wateroverlast Boshoven

Foto: Sjoerd van Hoof / weertdegekste.nl

Naar aanleiding van vragen gesteld door de SP tijdens de informatiebijeenkomst Ruimte gaf wethouder Litjens aan dat er samen met het Waterschap gezocht wordt naar een oplossing voor nieuwe wateroverlast in de wijk Boshoven. Met name de Tobbersdijk lijkt de laatste tijd na hoosbuien vaker blank te staan en ook de kruising van de Boshoverweg met De Burcht is een bekende probleemplek.

De SP wilde graag weten of er een verband is met de grootschalige wateroverlast waar de SP samen met buurtbewoners zo'n zeven jaar geleden aandacht voor vroeg. Toen hadden andere plekken in de wijk veel last van water op straat ook bij kleinere buien. Naar aanleiding van actie door bewoners en de SP kwam er een onderzoek met aanbevelingen.

Wethouder Litjens bevestigde dat alle aanbevelingen uit dat rapport zijn uitgevoerd. Ook worden de straatkolken nog steeds volgens afspraak minstens twee keer in de drie jaar uitgezogen. Er lijkt in deze delen van Boshoven dan ook geen sprake van meer of minder wateroverlast dan in andere delen van Weert.

Rond de Tobbersdijk en de kruising van de Boshoverweg met De Burcht is er dus sprake van een ander probleem. Deze straten staan blank na fikse zomerse hoosbuien. Dit probleem is in de laatste jaren ontstaan en te wijten aan klimaatverandering. Buien waarbij meer dan 40 millimeter water per vierkante meter per uur valt komen namelijk steeds vaker voor. Dit terwijl riolen die meestal zijn aangelegd op basis van berekeningen van tientallen jaren geleden maximaal 20 millimeter per vierkante meter per uur aankunnen.

Om deze en ook het ontstaan van nieuwe problemen te voorkomen worden op dit moment samen met het waterschap alle plekken in de gemeente waar problemen bestaan of te verwachten zijn in kaart gebracht. Klimaatverandering wordt hier nadrukkelijk in meegenomen. Dit gebeurt samen met het waterschap. De oplossing moet namelijk gezocht worden in het sneller afvoeren van hemelwater naar het oppervlaktewater in plaats van naar het riool. 

SP-raadslid Jeroen Goubet. 'De hoosbuien van de laatste jaren zorgen in heel het land voor problemen, dus het is logisch dat Weert daar geen uitzondering op is. Maar het is fijn om te weten dat er geen verband is mket de eerdere wateroverlast op Boshoven en goed om te zien dat de gemeente er vlot mee aan de slag is gegaan. Er wordt met voorrang naar de 'hotspots' gekeken. Volgens de wethouder zit er een zéér kundige specialist op de zaak en is de samenwerking met het waterschap goed. Ondergelopen straten zullen we blijven zien. Maar we hebben er met deze aanpak, zoals uitgelegd door de wethouder, vertrouwen in dat binnen afzienbare tijd terugkerende overlast op vaste plekken verleden tijd zal zijn.'

Wordt vervolgd dus.

U bent hier