h

SP: aanbevelingen wateroverlast Bloemenbuurt overnemen en uitvoeren

29 maart 2012

SP: aanbevelingen wateroverlast Bloemenbuurt overnemen en uitvoeren

In 2009 beloofde de gemeente wateroverlast voortvarend aan te pakkenBureau Grontmij heeft in een rapport in opdracht van de gemeente onafhankelijk en deskundig bevestigd wat de oorzaken zijn van het probleem met water in de Bloemenbuurt in de Weerter wijk Boshoven. SP, bewoners, de wijkraad, stichting huurdersbelangen en de buurtvereniging voeren al jaren actie voor een aanpak van de problemen. De SP wil dat de aanbevelingen worden uitgevoerd.

Enkele jaren geleden is er opnieuw aandacht gekomen voor de problemen met wateroverlast in delen van de Bloemenbuurt. Deze problemen bestaan al heel lang, sinds de bouw, en worden de laatste jaren weer ernstiger. Water in de kruipruimtes, straten die blank staan, verstopte afvoer, borrelende wc's, lekkende waterleidingen en vocht in huis met de gevolgen daarvan.

Na een buurtonderzoek van de SP is een bewonerscomité opgericht. Gesteund door SP, wijkraad, buurtvereniging en de stichting huurdersbelangen. In januari 2009 kwam er een rapport met de wensen van de buurt voor de oplossing van de problemen.

Afgelopen najaar is, nadat de klachten opnieuw terugkeerden, een onderzoek ingesteld door wethouder Litjens. Een onafhankelijk bureau heeft op 9 maart haar technisch rapport openbaar gemaakt. Hieruit blijkt "dat het rioolstelsel in de Bloemen-buurt niet aan de gestelde afvoercapaciteitseis voldoet. Oorzaak hiervan zijn de overstortdrempels, welke relatief hoog zijn in relatie tot het maaiveldniveau. Om te kunnen voldoen aan de afvoercapaciteitseis bestaan technisch gezien twee mogelijke oplossingsrichtingen. De eerste is het verlagen van de overstortdrempels en de tweede het afkoppelen van afvoerend oppervlak." (uit: Onderzoek naar mogelijke maatregelen voor de wateroverlast in de wijk Boshoven te Weert, Grontmij Nederland B.V., Roermond, 9 maart 2012)

Aanstaande woensdag 4 april wordt het rapport door de gemeenteraad besproken in een openbare vergadering. Dat is om 19.30 uur in de raadszaal van het stadhuis bij de commissie Economische Zaken. Leden van het bewonerscomité zullen hierbij aanwezig zijn.

De SP zal voorstellen om de aanbevelingen van het bureau over te nemen en nog dit jaar de korte termijn-maatregelen uit te voeren.
De partij heeft in een deel van de bloemenbuurt een brief verspreid over het rapport en de aanstaande vergadering.

Rapport comité januari 2009
Rapport Grontmij, maart 2012
Website van het actiecomité

U bent hier